Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Voortvloeiend uit het onderzoek op de instrumenten en de concepten die de kinderen hebben aangedragen, zoals het ordenen van geluid, samen spelen en de vormen daarin, en noteren van muziek zullen we de kinderen vandaag weer uitdagen daarop verder te gaan. We bespreken de begrippen kort met de kinderen.
Ons viel eerder op dat de kinderen vaker toe zijn aan iets nieuws, in plaats van het herhalen/verder ontwikkelen van hetgeen zij de vorige week mee bezig waren.
De instrumenten zijn meer gesorteerd vandaag. Welk effect heeft dat? Daagt dat uit en hoe?

We, het TOEVAL GEZOCHT team en Petra zoeken ook naar een leidraad; hoe hangen we de concepten zoals ordening van geluid, samen spelen en noteren op, binnen een ‘vrije’ en ‘uitdagende’ omgeving? En zou de vocale input van Emma afgelopen keer, de kinderen weer meer uit hebben gedaagd hun stem ook in te zetten als instrument?

Observatie

Bij de start van de sessie zingen de kinderen spontaan het lied van Roodkapje!
Emma pakt het thema op en bespreekt met de kinderen welke karakters allemaal voor komen in het verhaal. Roodkapje, wolven, jagers, oma en: ‘de zeven geitjes’ zegt Hein.

De kinderen kiezen welk karakter zij muzikaal gaan vertolken. En gaan in groepjes aan het werk. Een groepje (er is een mat met alleen papier aangeboden) besluiten alleen te tekenen. Ze tekenen roodkapje zelf.

Opvallend is dat de wolven groep een geluid voor het huilen van de wolven gebruikt. In het groepje zitten ook twee kinderen waarvan de een totaal zijn eigen weg gaat en de ander, een beetje overdonderd zo lijkt, de rest van de ruimte gedurende 20 minuten zit te observeren. De Roodkapje groep vertolkt huppelende Roodkapje eerst op de metalen klankstaven. Na het tweede vrije spel moment werken de kinderen dit verder uit en maken zij ook gebruik van het geluid van de grond.

Hein, die de zeven geitjes verklankt, onderzoekt eerst zelf en dirigeert dan de twee meisjes uit zijn groep. Hij is vanaf het eerste moment bezig met een ritme, dat hij combineert met zijn stemgeluid 'mehh…mehhh'.

Flint besluit dat hij een jachtluipaard is en werkt in zijn eentje op een mat. Hij speelt op losse klankstaven. En geeft aan dat hij dit instrument niet vindt passen, maar ook niet weet welk ander instrument hij zou moeten kiezen. Hij wil springen. Dat doet hij van de mat af en er weer op. Hij maakt er brulgeluiden bij.

Emma nodigt de kinderen uit de verschillende karakters, met hun bijbehorende klanken achter elkaar uit te voeren. Pleun probeert dat later ook en geniet van het feit dat de kinderen spelen en stoppen wanneer zij ze aan en uit zet.

Reflectie

Een leidraad, in dit geval een thema/verhaal diende zich direct aan.
Er ontstaat een gezamenlijk focus en er wordt heel gericht op onderzoek gegaan wordt naar klank.
Het concept van ordenen, door de verschillende karakters in volgorde van het verloop van het verhaal, weliswaar met hier en daar wat aanpassingen (geitjes en jachtluipaarden) uit te voeren kwam zo weer helder aan bod. Ook klonken er (weer) stemmen: de zeven geitjes met meh meh… en het gehuil van de wolven, door boomwackers heen.

Een verhaal als uitgangspunt; daar zullen we vanaf de komende sessies mee gaan werken. Enerzijds om een context te bieden en een ander soort onderzoek voor de kinderen te creëren. Het verhaal wordt in de klas voor gelezen en zal in de muzieksessies verder worden onderzocht.

08

Roodkapje!

dag 06
20 februari 2012
het verklankte verhaal van Roodkapje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.