Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aangezien de cirkel prettig werkt is deze nu een vast onderdeel van het laboratorium. We besluiten meerdere instrumenten aan te bieden. Deze liggen om de cirkel heen, verspreid op 4 matten in de ruimte.
De kinderen mogen zelf beslissen op welke mat, bij welke instrumenten ze gaan zitten. Eenmaal op de matten maken we een afspraak; wanneer je het geluid van de claves hoort, tik tik tik (tot 10) en muziekdocent Emma (op een vast punt op de cirkel) staat, leg je je instrumenten/stokken neer.

Focus voor vandaag is het terughalen van de vorige week gemaakte compositie; zullen de kinderen (weer) orde aanbrengen in de volgorde van geluiden van de instrumenten? Ook laten we hen later de compilatie zien van het filmpje van vorige week.

Observatie

De kinderen zijn enthousiast over de verandering in de ruimte. Ze willen spelen.
In het gesprek over de ontdekkingen van vorige week ‘klinkt’ de vocale compositie direct; de kinderen weten nog precies hoe het ging!

Tijdens het spelen valt op dat de kinderen zich niet (meer) bewegen. Zij zijn gefixeerd op de aangeboden instrumenten. Zij hebben verschillende manieren om op de instrumenten te spelen; slaan hard en zacht, aaien/weven met een stok over de klankstaven, een enkeling gebruikt de grond als extra bijgeluid.
Ook zijn er een paar die in tranen naar Emma toekomen; ze kunnen ‘hun geluid’ niet meer horen in de vele andere geluiden.

Bij het terugkijken van het filmpje kijken allen aandachtig naar de beelden. Ze praten met elkaar over wat ze zien.

Reflectie

Bij de verdeling op de matten blijkt al gauw dat Emma de regels niet helder genoeg heeft uitgelegd, geoefend. Petra grijpt in; bij het geluid van de claves, leggen we niet alleen de instrumenten neer, maar doen de kinderen ook de handen in de lucht.

Wanneer de kinderen hun geluiden mogen laten horen, kiezen zij er allemaal voor om alleen hun eigen compositie te spelen in plaats van samen.

Van een gezamenlijke ordening is het niet gekomen; het uitproberen, onderzoeken van het aangeboden instrumentarium kan de komende week verder geëxploreerd worden. Daarnaast zullen we meer - zes - matten/plekken met instrumenten aanbieden!

06

Instrumenten

dag 04
30 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.