Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag worden de kinderen weer welkom geheten in het speellokaal met in het midden van de ruimte de cirkel afgeplakt met tape.

Vandaag richten we ons op het onderzoek dat de kinderen doen aan de hand van geluiden maken met de stem, en het verder exploreren van de Kes Kes.

En dan...(Hoe) wordt een geluid een muziekstuk?

Observatie

De kinderen maken met hun stem korte melodietjes.
We luisteren naar elkaar en imiteren elkaar.
Kino zegt:
' Nu moeten we het achter elkaar doen'
Hij ordent de korte melodieën; zet ze in een volgorde achter elkaar.

Emma besluit de kinderen met hun melodie op verschillende plekken in de ruimte neer te zetten, en we luisteren weer naar de dan ontstane volgorde.
De kinderen willen mee doen en mogen bij hun favoriete melodietje gaan staan.

Kino besluit vervolgens dat de volgorde van de melodietjes, zowel als de plaatsing van de kinderen anders moet, namelijk in een vijfster.
Hij componeert en varieert met de volgorde van de melodietjes tot hij tevreden is!

Later exploreren de kinderen verder met de Kes Kes. De kinderen zijn in vergelijking nog veel onderzoekender dan in de vorige sessie. In de ruimte staan bijvoorbeeld ook twee dozen. Daar kan je ook op spelen, in gaan zitten enz!

Reflectie

Wat een heldere ideeën heeft Kino over de (volg)orde van de melodietjes, de organisatie van hoe iedereen moet staan. Maar waar komt de vijfster vandaan? Wat ziet hij? En is dat gekoppeld aan het geluid/ de muziek?

Het Kes Kes onderzoek breidt zich enorm uit! Op touw wordt nu gespeeld, op lege dozen, waar vervolgens weer een kind in gaat liggen. Op de metalen van de bank, die twee verschillende toonhoogtes geven, op het hout, gehangen in de bok...achter de bok en op de de matten...

Met deze gegevens gaan we de komende week verder!

05

Volgorde en onderzoek

dag 03
23 januari 2012
Kes Kes op de doos
Kes Kes op de lambrisering
In de ruimte geordende melodieën
Kes Kes op de mat
Luister naar het touw!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.