Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ter introductie verzamelen alle betrokkenen; de docenten van de scholen, de muziekdocenten, de vrijwilligers en het team van TOEVAL GEZOCHT zich op De Wagemaker. 

Na een korte actieve muzikale kennismaking wordt inzicht gegeven in de achtergronden en werkwijze van TOEVAL GEZOCHT en van het project Jong Geleerd...
Veel aandacht gaat uit naar het belang van documenteren en reflecteren en naar de rolverdeling in het team dat met de kinderen gaat werken.

Observatie

Er wordt gelachen bij de namenronde, en gefocust...en gelachen bij het spinnen spelletje. 

Daarna is er grote aandacht voor de presentatie en informatie rond het project.

Reflectie

De docenten geven aan dat nu veel helder is geworden rond het project en de werkwijze. 
Waarom er na school tijd wordt ingepland voor het nagesprek, waarin we observaties met elkaar bespreken en een nieuw uitgangspunt formuleren.

 We kunnen niet wachten van start te gaan!

02

Scholingsmiddag 10_01_12

dag 01
10 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.