Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Samen met de kinderen van groep B en het team in dit project Jong Geleerd… bestaande uit Petra, leerkracht groep B en van TOEVAL GEZOCHT: Emma Rekers, muziekdocent, Luca van Boeckel, stagiair en Eva Klee, projectbegeleider, gaan we vandaag van start! Naast kennismaking, staat vandaag onderzoek centraal; onderzoek naar geluid.

De werkruimte, het speellokaal hebben we met behulp van het afplakken van een cirkel in de ruimte, getransformeerd naar: Het laboratorium van Geluid; heeft deze ingreep in de ruimte effect op de beleving/werken met de kinderen?
Het instrument dat ik vandaag introduceer is de Kes Kes; een soort shakerachtig instrument. Maar ook: Hoe klinken wij? We gaan op onderzoek naar geluiden die we zelf kunnen maken en verwoorden vervolgens wat we horen.

Na wat namen en bewegingsspelletjes gaan we praten met elkaar: Wat is een laboratorium eigenlijk? Dan gaan de kinderen in vrij spel op onderzoek. We sluiten deze eerste sessie af met een presentatie van de ontdekte geluiden; alle kinderen mogen hun geluiden laten horen.

Observatie

Reacties van de kinderen op de vraag: Wat is een laboratorium van geluid?
‘een trompet, een piano, een trommel’ en komen tot de ontdekking dat dat muziekinstrumenten zijn…

En is het dan zo, dat als je een instrument hebt, daar geluid uitkomt?
‘ Nee…ja…er komt muziek uit!’

Dat gaan we onderzoeken; we leggen de Kes Kes in het midden van de kring en we gaan luisteren…‘ Nee…het is stil…’ ‘ Je moet er iets mee doen!’…..‘ Het is onmogelijk!’ ….‘ Als jij iets doet…..met die moet je schudden. Zal ik een beetje voordoen even?!’

We luisteren naar het geluid en komen tot de (voorlopige) conclusie dat je ermee (met het instrument) dus iets moet doen.

‘ Je moet iets doen….dan komt er muziek’….‘ Er zitten een soort dingetjes in het instrument en in een piano zitten een soort blaadjes en dan kun je lezen wat er op staat wat je moet spelen…’

Reflectie

Wat een rijke reacties, voorlopige theorieën van de kinderen over wat geluid is, dat je iets moet doen om muziek te laten komen.

Met de Kes Kes worden alle materialen (op hout, metaal, touw, de grond, de bok) maar ook de werking tussen het geluid en bewegingen onderzocht.

De kinderen werken in groepjes, duo’s maar ook alleen. Niemand laat zich storen door de ander.

De cirkel werkt goed. Volgende week op verder onderzoek naar geluid!

03

Het laboratorium van geluid

dag 02
16 januari 2012
Dans met de Kes Kes
Grappig
Kes Kes op je hoofd en lopen
Kes Kes op je hoofd
Namen gesprongen
Praten over geluid
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.