Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is er een speciale muziekles waaraan de ouders deel mogen nemen! Op deze manier krijgen zij een idee van wat we met de kinderen doen. Tegelijkertijd is de ouderles een voorbereiding voor het optreden op 5 juli, waar de ouders ook bij zijn en mee mogen doen.

Leonard van Goudoever, die de muzikale leiding heeft over de avond op 5 juli, is ook aanwezig.

Observatie

Er heerst een gezellige drukte in het klaslokaal, waar we blij mee zijn. Helaas konden niet alle ouders aan de les deelnemen, tot spijt van een paar kinderen. Vooral Kylian en Marcela zijn echt verdrietig dat hun papa of mama er niet zijn. Juf Adinda zegt dat het niet erg is als je ouders er niet zijn. Debby vertelt dat we gaan oefenen voor 5 juli, en dat het gewoon een extra grote verrassing wordt voor de mama's en papa's die er niet zijn.

Nadat het toeval gezocht team zich heeft voorgesteld zingen de kinderen “donghi mombe mbudzi”. En dan leren we het met z'n allen aan de ouders, want dit liedje gaan alle kleuters namelijk in het dorpshuis zingen, en wij rekenen op muzikale ondersteuning van de ouders.
Het zingen gaat heel goed. Eerst oefenen we de twee partijtjes: 'donghi mombe mbudzi' en 'hiya handee'. Dan maken we twee groepen en zingen het door elkaar. Leonard geeft aan wanneer we moeten wisselen.

Daarna doen we een ritme spelletje dat we vaak in de les doen: elk kind mag een ritme voorklappen dat iedereen tegelijk nadoet. Het is erg leuk, want de kinderen bedenken hele ingewikkelde ritmes. Aan het eind zingen we nogmaals “donghi mombe mbudzi”: deze klas is er helemaal klaar voor!

Wij hebben erg genoten van deze les!

28

Ouderles!

dag 20
20 juni 2012
Het is gezellig druk in de klas
Iedereen luistert...
...naar Leonard die vertelt over 5 juli.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.