Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag krijgen de kinderen bezoek van een trio van Amsterdam Sinfonietta:
Inki Varga, Els Goossens, en Michiel Weidner op viool, altviool en cello.

S' ochtends verrasten de muzikanten al de hele school door een concertje in de hal te verzorgen.

Observatie

De kinderen zitten gefascineerd en heel geconcentreerd te luisteren naar de mooie muziek. Het is heel stil in de klas. In een gesprekje na het eerste muziekstuk leggen de muzikanten uit wat het verschil is tussen de 3 instrumenten, en ook dat elk instrument een andere rol heeft in de muziek. Dat mogen wij met z'n allen ook eens ervaren: de klas wordt in 3 groepjes onderverdeeld, en elk groepje doet met een muzikant mee. Michiel speelt een basbegeleiding op zijn cello. Zijn groepje stampt mee. Het groepje van Els mag “oempa oempa oepma” meedoen, passend bij het altvioolpartijtje. Inki speelt de melodie op viool. Het groepje dat met haar meedoet speelt “luchtviool”.

De kinderen kunnen zich nog heel goed aan Michiel herinneren, die was een maandje geleden ook al met zijn cello in de klas geweest. Vooral het “vuur” dat Michiel toen op zijn cello speelde had indruk gemaakt: iedereen wilde het graag nog eens horen.

Dan speelt het trio nog een muziekstuk. Michiel, Inki en Els vragen aan de kinderen of ze het mooi vonden en waar ze aan moesten denken. Lieve zegt: “ik droomde dat ik in een orkest zat.”

Het is een hele mooie les.

Reflectie

Het is heel leuk om te zien wat de herhalende bezoeken van Sinfonietta teweeg brengen bij de kinderen. Ze weten van alles en lijken steeds meer geboeid door de muziek, naar mate ze de instrumenten beter kennen.
Het meedoen in 3 groepjes vinden ze echt geweldig, en het lukt ook heel goed, omdat ze allemaal op het puntje van hun stoel zitten en goed opletten.

Lieve zat de hele tijd dromerig naar de muzikanten te kijken. Haar opmerking, dat ze droomde dat ze in een orkest zat, laat zien dat de muziek heel veel in haar los maakt.

27

Een strijkerstrio

dag 19
19 juni 2012
Een concert in de hal
En dan speciaal voor de kinderen in het klaslokaal! Iedereen luistert geboeid.
Morris zit heel dicht bij de cello
Luchtviool spelen
Angel en Lieve spelen luchtviool
Job, Dewi en Beau hebben plezier
Lekker meedoen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.