Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dewi, Luna en Elina vormen een groepje. Ze mogen in de cirkel werken. Elina is bezig met haar klankstaaf. Dewi en Luna gaan erbij liggen. Ze zijn in een gesprek verwikkeld. Dan gaan ze met hun hoofd op de klankstaaf liggen en blijven een hele tijd zo liggen.
Aan het eind laten ze samen met Elina iets aan de andere kinderen horen.

Reflectie

Terwijl Elina bezig lijkt met een ritme op de klankstaaf lijken Dewi en Luna veel meer met de ruimte bezig te zijn. Er gebeurt heel veel om hen heen. Waar zouden ze over praten? Uiteindelijk gaan ze er heel relaxed bij liggen.
Zouden ze iets horen met hun oor op de klankstaaf? Het lijkt me leuk om dit te vragen.

14

Hoofd op het instrument

dag 05
7 februari 2012
Dewi, Luna en Elina zitten in de cirkel
Elina is met haar klankstaaf bezig
Dewi en Luna hebben praten
Eens kijken of je iets kunt horen als je je oor op de klankstaaf legt
Horen en voelen
Ze laten later samen met Elina iets aan de andere kinderen horen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.