Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Marcela neemt de leiding in haar groepje. Gezamenlijk experimenteren zij heel geconcentreerd met klanken en dynamiek, hoog en laag. Door haar armen omhoog en omlaag te doen dirigeert Marcela haar groepje. Djalil, Ismael en Keona volgen haar goed.

Reflectie

Marcela was heel geconcentreerd bezig. Bij het voorspelen legde ze uit wat de bedoeling was. Als ze haar armen omhoog deed ging iedereen hoog, zei ze zelf. En armen omlaag was zacht. Djalil nuanceert dat armen omhoog betekent harder zingen, terwijl Marcela erop staat dat het gaat om hoger zingen. Het werd duidelijk dat de kinderen verschillende idee├źn hadden over de begrippen hoog en laag, hard en zacht.

Het lijkt me heel leuk om volgende keer hiermee verder te gaan en te focussen op hard & zacht en hoog & laag.

10

Onderzoek naar hoog en laag

dag 04
31 januari 2012
Hoog
En laag, Djalil geeft ook laag aan
Presentatie en uitleg Marcela, Djalil, Keona en Ismael
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.