Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze les zal gaan over klanken, luisteren en stilte. We gaan klanken onderzoeken: horen, voelen, maken, en weer kijken wat je kunt voelen aan een klank.

We werken eerst met de mbira en de triangel, en daarna gaan de kinderen met hun eigen stem en lichaam als instrumenten aan het werk.

Observatie

Debby nodigt de kinderen uit op de cirkel te gaan zitten en speelt op de mbira. Zij zingt het liedje van de vorige keer 'Dongi mombe mbudzi'. Al snel zingen de kinderen mee. Debby varieert met hard en zacht spel.
Liggend op de rug en met de ogen dicht kunnen de kinderen horen wat je allemaal hoort in de stilte. En hoe lang een triangel klinkt. Hand omhoog als je 'm niet meer hoort! Het was moeilijk de ogen dicht te houden. Veel kinderen zijn nieuwsgierig en kunnen het niet laten te kijken. Ook merken sommige kinderen op dat het het geluid van de triangel is wat we horen.
Debby laat het verschil horen tussen het geluid van de mbira zonder en met calebas. Ze laat de kinderen een voor een met hun oor tegen de mbira luisteren en de trilling voelen. In de kring ontdekken we wat je nog meer kunt voelen als je vreemde geluiden en klanken maakt met je mond en wat je voelt als je tegelijk je handen op je hoofd legt of op je buik. 'Sssssst': als een bij, het kietelt. 'Ooooooh' en 'ieieieieie' met je vingers tegen je lippen: dat trilt. Met je handen op je oren klinkt en voelt het weer heel anders dan zonder.

Daarna wordt de ruimte met tape in vijf stukken onderverdeeld en gaan de kinderen in groepjes verder ontdekken hoe de klanken voelen en klinken.

De ontdekkingen van de groepjes worden gepresenteerd aan elkaar.
Als afsluiting gaan alle kinderen lekker op hun rug op de grond liggen en luisteren met hun ogen dicht naar de rustige muziek die Debby maakt.

Reflectie

De kinderen deden heel actief mee in de kring: eerst zongen ze uit volle borst het mbira liedje, en bij het maken van geluiden namen ook een aantal kinderen het initiatief om een geluid voor te doen dat de anderen nadeden. Ook werd er uitgebreid gesproken over de geluiden en wat je allemaal kunt voelen ('het kriebelt!' 'je voelt het in je keel')

Toen de kinderen in kleine groepjes aan de slag gingen waren sommige kinderen heel geconcentreerd in hun eentje bezig met een zelfonderzoek. Andere kinderen waren echt in groepjes bezig. Voor sommige kinderen was het uitdagend om helemaal met zichzelf aan de slag te gaan en ze leken aanvankelijk niet zo goed te weten wat de bedoeling was.

De presentaties waren erg verschillend, heel leuk!

09

Klank maken en klank voelen

dag 04
31 januari 2012
Donghi mombe mbudzi zingen
Hoe lang klinkt de triangel?
Luisteren en voelen hoe de mbira klink
Klank maken met je hand tegen je lippen
En klank voelen trillen op je hoofd
Ruimte verdeeld voor vrij werken in groepjes
Lekker liggen luisteren als afsluiting
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.