Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ismael en Boaz strijken neer bij de xylofoons en gaan daar ook niet meer weg!
Andere kinderen komen af en toe kijken of meespelen, maar de twee jongens vormen de harde kern. Ze halen de xylofoons helemaal uit elkaar. Zetten alle toetsen er weer op in een andere volgorde. Kijken wat er gebeurt als je de toetsen omdraait. En proberen of ze ook aan de binnenkant van de xylofoon kunnen spelen.

Reflectie

Het was prachtig om Ismael en Boaz aan het werk te zien. Ze waren heel geconcentreerd bezig en onderzochten hun instrumenten van top tot teen.
Volgens juf Adinda trekken ze niet vaak samen op, maar tijdens deze sessie vormden ze een hecht team - je zag ze echt samenwerken.
Het zal heel interessant zijn om te kijken of ze de volgende keer weer verder gaan met de xylofoons, en/of met elkaar, of voor een ander instrument kiezen.

03

Ismael en Boaz

dag 02
17 januari 2012
Ismael ontdekt de xylofoon
Andere kinderen komen kijken
En voelen
Een paar toetsen weghalen of omdraaien
Samen spelen
Alles eruit halen
Ismael en Boaz blijven achter
Kijken wat eronder zit
Boaz weet precies wat hij wil
Even proberen
Een prachtige vorm
Andere kinderen komen erbij
En dan toch maar weer alles eruit halen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.