Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het avontuur van de kleuters van OBS de stap is begonnen!
De 'muziekjuf" van Toeval Gezocht, Debby, kwam dinsdag met haar mbira in de klas en nam de kinderen al spelend mee op reis...

Na een korte inleiding gingen we naar het speellokaal, waar allemaal spannende dingen verborgen lagen onder mooie gekleurde doeken.

Er was een cirkel afgeplakt op de grond, waar we allemaal in gingen zitten. Iedereen mocht proberen mbira te spelen.

Al snel gingen de nieuwsgierige kleuters op ontdekking uit: er werd onder de doeken gespiekt en het duurde niet lang voordat ze er helemaal van af gingen. Er kwamen allemaal verschillende instrumenten te voorschijn, waarmee de kinderen meteen aan de slag gingen.

Na een tijdje gingen we allemaal op het lijntje van de cirkel zitten. Om de beurt mochten de kinderen de kring in en laten horen wat ze hadden ontdekt.

Observatie

De kinderen worden meteen gegrepen door de muziek en worden helemaal stil.
Sommigen vinden het een beetje hard en houden hun oren dicht. De meeste kinderen vinden het ook grappig. Aan het einde van het eerste stuk staan de kinderen spontaan op om te applaudisseren.

Al snel komen er allemaal interessante vragen:

Waar komt de muziek vandaan? Hoe doe je dat? Wat zegt ze nou? Welke taal is dit?

Reflectie

Het was heel mooi om te zien dat de kinderen meteen op de muziek reageerden en enthousiast gingen staan om te applaudisseren.
Het was ook heel mooi om te zien dat de kinderen toen we in het speellokaal waren aangekomen al snel helemaal uit zichzelf op onderzoek uitgingen. Sommige kinderen waren in hun eentje met een instrument bezig, andere kinderen vormden heel snel op eigen initiatief groepjes en gingen samen muziek te maken.

Na een tijdje hadden de kinderen vanzelf de behoefte iets aan elkaar te laten horen. Het was wel interessant om te zien dat sommige kinderen, die de hele tijd met een instrument bezig waren geweest, een ander instrument uitkozen op het moment dat ze iets mochten presenteren.
Eenmaal in het speellokaal ging eigenlijk alles vanzelf, zonder dat het uitmondde in chaos.
Een paar kinderen gingen stiekempjes alvast kijken wat er onder de doeken zat en haalden die er al snel helemaal af. Dat was eigenlijk niet de bedoeling geweest, maar op deze manier namen de kinderen meteen de leiding. De eerste minuut werd er een beetje wild gegraaid, je zag de kinderen rondlopen en kijken, even iets aanraken. Het was spannend voor de kinderen, want we hadden niet echt regels afgesproken. Het was ook spannend voor het muziekteam om te kijken wat er zou gebeuren. Al heel snel kwam het geheel vanzelf in goede banen terecht: de kinderen vormden uit eigen initiatief groepjes en gingen samen muziekmaken. Dat was prachtig om te zien. Je zag meteen de leiders eruit komen, de kinderen die meeliepen, de kinderen die het allemaal gingen regelen, en de kinderen die zich sociaal opstelden. Het samenspelen is iets wat we volgende week willen uitbouwen.

Het was ook zo mooi om te zien hoe sommige kinderen (in hun eentje of in een groepje) helemaal geconcentreerd met iets bezig waren en dat ook niet meer los lieten.

Tijdens het presentatiemoment hadden sommige kinderen een instrument meegenomen naar de kring. Het was heel moeilijk voor ze om daar vanaf te blijven als een ander kind aan de beurt was. Volgende keer gaan we daar regels voor afspreken.

02

Muziekavontuur begonnen!

dag 02
17 januari 2012
Debby met haar mbira
Iedereen zit geboeid te luisteren
Luna vindt het mooi
Ismael vindt het een beetje hard
Spontaan applaus!
Dan 'vertrekken' we met z'n allen
Op de gang moeten we wel heel stil zijn!
De stoet naar het speellokaal
Al spelend komen we aan
Iedereen gaat meteen in de cirkel zitten
Lekker dicht bij de muziek
Wat zegt ze nou? En welke taal is dit?
Dan mag iedereen proberen
Dan is Tamy aan de beurt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.