Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Evi heeft de tamboerijn ontdekt. Ze gaat er keihard op slaan met een stokje. Al snel vormt zich een groepje meisjes om haar heen, en ze gaan samen op de tamboerijn spelen. Keihard, dan weer wat zachter. Onder leiding van Evi en Fiep gaan ze door de hele ruimte: proberen hoe het ergens anders klinkt, of hoe het klinkt als je de trommel omhoog houdt, of juist op de grond of op een mat neerlegt. Aan het eind gaan ze op een kleedje spelen, dat ook nog werd verplaatst.

Reflectie

Al snel bleek dat de meisjes niet alleen keihard aan het trommelen waren, maar echt met een onderzoek bezig waren. Ze verkenden werkelijk de hele ruimte, bewogen van hier naar daar, streken soms ergens neer, of gingen juist op de bank staan om de tamboerijn nog hoger te kunnen houden. Uiteindelijk werd het kleedje heel belangrijk voor hun samenspel. Toen ze aan het eind hun stuk mochten presenteren deden ze dat ook op het kleedje.

04

Het trommelclubje

dag 02
17 januari 2012
Het trommelclubje onder toeziend oog van juf Adinda
af en toe komen er andere kinderen kijken
of even met een ander instrument meespelen
kijken hoe het op de mat klinkt.
Dan ontdekken Fiep en Elina het kleedje
de club volgt
Fiep bekijkt het van afstand
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.