Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2B

OBS De Wagemaker, Landsmeer

Jong geleerd… is een driejarig muziekproject waarin TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met verschillende partners een geïntegreerde aanpak voor muziekeducatie voor jonge kinderen ontwikkelt. Deze aanpak is geënt op  het competente kind-beeld en uitgangspunten van sociaal constructivistisch leren. Binnen deze werkwijze  brengt TOEVAL GEZOCHT  een verbinding tot stand  tussen muziek thuis, muziek op school en muziek in de gemeenschap.
Het eerste jaar stond in het teken van een onderzoek naar literatuur, methodieken en praktijken in binnen- en buitenland die bouwstenen kunnen vormen voor een werkwijze op school.
In het eerste kwartaal van het tweede jaar ontwikkelt TOEVAL GEZOCHT samen met de muziekdocenten Emma Rekers, Debby Korfmacher en Iris Oltheten de concrete aanpak van het pilotproject op de drie basisscholen.
In januari 2012 start het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer. Dan gaan deze drie muziekdocenten op de scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en wordt de werkwijze op basis van documentatie en reflectie door het team van TOEVAL GEZOCHT en de basisscholen verder ontwikkeld.
Download hier een uitgebreide projectbeschrijving van Jong geleerd....

Een internationale klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft feedback.

Het team van de Wagemaker werkt wekelijk één uur met de kinderen. Zij starten op 19 januari 2012. In het beeldverslag kunt u het proces van de kinderen volgen. Klik hiervoor op de link hieronder.

Beeldverslag

Emma Rekers
Emma volgde de Opleiding Docent Muziek (hoofdinstrument zang) aan het Conservatorium van Amsterdam en rondde haar studie af in 2008.
Tijdens haar betrekking als muziekvakdocent bij Het Concertgebouw te Amsterdam, specialiseerde zij zich als workshopleider door te werken met compositie- en improvisatietechnieken.
Momenteel werkt ze als freelance koordirigent, workshopleider, muziekvakdocent, adviseur/coach en projectontwikkelaar voor diverse opdrachtgevers.

Debby Korfmacher
Debby Korfmacher speelde van jongs afaan viool en piano en studeerde muziek in Londen. Zij ontdekte door toeval de mbira (een duimpiano uit Zimbabwe). Ze stortte zich vervolgens helemaal op Afrikaanse muziek, ging ook kora (een harp uit West Afrika) spelen en vaak naar Zimbabwe en Senegal op studiereis. Ze geeft les op het Conservatorium van Amsterdam, en wordt regelmatig als gastdocent op hogescholen en conservatoria in heel Nederland gevraagd om iets over Afrikaanse muziek te vertellen of mbira workshops te geven.
Daarnaast geeft ze workshops volgens de methode 'Creative Music Making'.
Sinds 2004 is Debby als artiest en artiesten-coach betrokken bij de Stichting Memorabele Momenten, die podiumkunsten naar jonge kinderen van 0-6 brengt.

Iris Oltheten
Iris Oltheten studeerde hoorn en kunsteducatie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, Tijdens haar studie hield ze zich, naast klassieke muziek, ook met jazz en muziektheater bezig.
Het spelen voor kinderen is haar grote passie en ze speelde voor duizenden kinderen uit groep 3 en 4 in het zelfgeschreven concert ‘Krassen en Kicksen’ voor hoorn en strijkkwartet.
In 2011 speelde in het Grachtenfestival de voorstelling ‘Meisje van de Westerkerk’ waarbij kinderen ook een componeerworkshop op een rondvaartboot konden volgen. Op het Muziekcentrum voor de Omroep maakt ze educatieve projecten met muziek voor kinderen van alle leeftijden. Muziekworkshops geven aan kinderen leerde ze o.a. van de Britse workshopleiders Fraser Trainer, Matthew Barley en Dominic Harlan.

 

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.