Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De klas gaat in vier groepen stukjes maken voor onze uitvoering in het Dorpshuis op 4 juli.

In het vierde groepje zitten: Sven, Sil, Dion, Ryan, Brim en eigenlijk ook Dave.

De opdracht is: kunnen we nu, na alle weken muziek maken, een stuk verzinnen dat we kunnen onthouden? Dan kunnen we het volgende week verder afmaken en dan op de generale repetitie alles bij elkaar brengen.

We hebben 30 minuten per groepje om te oefenen.

Observatie

De jongens van deze groep willen liedjes maken. Heel veel verschillende.

Sven bedenkt dat elk lied begint met een triangel en eindigt met een triangelslag van hem. In de stilte mag iemand een nieuw lied roepen: waar gaat het over?

We oefenen een hele tijd. Het is druk in dit groepje!

Reflectie

De concentratie in dit groepje is altijd een probleem. De jongens steken elkaar aan met herrie maken.
Maar toch hebben ze muziekstukjes gemaakt die wel geschikt zouden kunnen zijn voor de voorstelling.
Volgende week werken we die verder uit.

43

Stukken voor de voorstelling gr. 4

dag 21
21 juni 2012
Sil op de viool
Sil en Sven leggen de basis voor de liederen.
Allemaal samen
Video groep 4: ook performance (2:52 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.