Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De klas gaat in vier groepen stukjes maken voor onze uitvoering in het Dorpshuis op 4 juli.

In het derde groepje zitten: Sem, Lisa, Lina, Macy, Melanie en eigenlijk ook Lois, maar zij er vandaag niet.

De opdracht is: kunnen we nu, na alle weken muziek maken, een stuk verzinnen dat we kunnen onthouden? Dan kunnen we het volgende week verder afmaken en dan op de generale repetitie alles bij elkaar brengen.

We hebben 30 minuten per groepje om te oefenen.

Observatie

Sem: 'Dan hebben we een echte trommel nodig!'
Melanie: 'Zullen we met z'n allen een concert maken?!'
De kinderen gaan meteen aan de slag. Muziek maken die we gaan opvoeren!
Er ontstaan allerlei idee├źn. Iemand wijst aan wie er moet spelen.
Lisa: 'Maar als we steeds om de beurt spelen, is het geen muziek! Ik dacht: als zij beginnen, dan ga ik heel zachtjes ook beginnen en dan gaat Sem ook zachtjes op de viool beginnen.'
Sem speelt wat en zegt dan: 'Nu mag jij er wat bij verzinnen.'
Melanie: 'Als ik twee tikjes doe, dan wijs ik naar twee iemanden dat ze stoppen.'
Melanie heeft de triangel (het instrument dat vaak gebruikt wordt om beginnen en stoppen aan te geven). Dan zegt ze tegen Sem die op dat moment de viool heeft: 'Sem, ik kan dit niet goed, wil jij het doen?' Zo verovert zij de viool en gaat Sem dirigeren.

Dan zegt Sem: 'Ik kan wel zingen!'
Lisa: 'Doen we samen.'
Lisa begint te dirigeren, ze organiseert de groep. Het gaat heel goed!
Sem durft lekker te zingen, ook straks in het Dorpshuis, zegt hij. Dan krijgt hij een microfoon. We doen het nog een keer, maar nu dirigeert Sem terwijl hij zingt en Lisa speelt viool. Lina speelde heel mooi mee op de trommel en Macy en Melanie bespelen het klimrek-instrument. Bijzonder!
Als ze terugkomen in de klas laten Sem en Lisa meteen aan juf Iet horen wat ze net gezongen hebben en vertellen enthousiast dat ze er een microfoon bij krijgen.

Reflectie

Deze groep gaat volgende week het lied begeleid door het orkestje uitwerken en dan nog een paar keer oefenen voor het optreden!

42

Stukken voor de voorstelling gr. 3

dag 21
21 juni 2012
Praten over het optreden
We experimenteren
Sem zingt een lied
Lisa speelt erbij.
Video van groep 3 (6:46 min)
Performance groep 3 (2:34)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.