Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In dezelfde vier groepen als vorige week maken we de stukjes af!

Maandag is de generale repetitie in het dorpshuis en woensdag het concert. We moeten goede afspraken maken voor het concert!

Observatie

Alle groepen gaan aan de slag, we repeteren met alle groepen om de beurt.

In de video is een samenvatting te bekijken waarin duidelijk wordt wat de kinderen hebben gedaan.

Eerst keken we een video met de uitvoering van vorige week, en daarna gingen we weer aan de slag.

Reflectie

De kinderen snappen dat er opgetreden gaat worden. Bij sommige groepjes is het helemaal klaar en duidelijk wat er gaat gebeuren, andere moeten daar maandag waarschijnlijk nog even aandacht aan besteden.

We hebben er wel heel veel zin in!

44

Repeteren, repeteren

dag 22
28 juni 2012
Video kijken
Wij zijn een trommelgroep
We maken houtmuziek, licht en donker.
Ritselen
Ritselmuziek!
Yindee speelt op het klimrek
Demi speelt triangel
Anna begint met het ritselstuk
Meidengroep (windmuziek) kijkt video
Video van de repetitie (5:24 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.