Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag gaan we in vier groepjes werken aan een muziekstuk voor ons optreden in het Dorpshuis op 4 juli.

In de tweede groep zitten:
Colin, Valentijn, Bjorn, Damian, Anna, Yindee, Esmee en Demi.

We vragen de kinderen of ze met zijn allen een muziekstuk kunnen maken dat we goed kunnen onthouden.

Observatie

De kinderen splitsen zich onmiddellijk in twee groepjes: de jongens en de meisjes.

De jongens gaan door met hun 'eitjes door de buis gooien' muziek, maar deze keer gaan er ook stokken en andere instrumenten door de buis.
Uiteindelijk speelt Björn op de xylofoon terwijl de andere drie de eitjes door de buis laten rollen.

De meiden zitten op het klimrek en maken een lied. Er komt flink wat organisatie bij kijken. Als ze gaan tellen om te beginnen tellen ze wel tot 15. Later wordt het '1,2,3 go!' als startsignaal.

De twee groepjes kunnen bijna niet naar elkaar luisteren, zo graag willen ze zelf spelen. Uiteindelijk voeren we de twee stukken uit, om de beurt, maar dat ze wel direct in elkaar over gaan.

Reflectie

Het is moeilijk voor deze groep te beslissen over de muziek, het improviseren gaat steeds maar weer door. Volgende week werken we het verder uit en gaan we vooral oefenen.

41

Stukken voor de voorstelling gr. 2

dag 21
21 juni 2012
We gaan beginnen!
Eitjes door de buis
Vrij werken
Video van groep 2 (4:26 min)
Performance van groep 2 (2:09 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.