Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we de ouders uitgenodigd om naar de muziekles te komen!
We proberen in een uur tijd een impressie te geven aan de aanwezige ouders van wat we allemaal doen in de muzieklessen.
Ook moeten we het lied 'Belle Mama' leren voor op de presentatie op 4 juli.

Observatie

We beginnen met wat te vertellen over de presentatie in het Dorpshuis: dat is een soort muziekfeest. Er zullen heel veel mensen zijn!

Het lied dat we met zijn allen gaan zingen is 'Belle Mama'. Iris zingt het voor en iedereen leert het. Het gaat al heel snel heel goed!

Dan laten enkele groepjes kinderen in het instrumentenhoekje zien wat ze bijvoorbeeld voor muziek maken in de lessen. In de video bekijk je deze optredens.

Tussendoor zingen we nog een lied van Brim: Ekselaja.
En we zingen 'Belle Mama' in een canon, in twee groepen door elkaar!
Dan laten nog twee groepjes kinderen een instrumentaal stuk horen en is de les al voorbij.

Reflectie

We hebben goed kunnen uitleggen wat de bedoeling is met het optreden en de ouders hebben een idee gekregen van wat zich afspeelt tijdens de muzieklessen. Het was een gezellige ochtend en de kinderen hebben ontzettend goed en aandachtig naar elkaar geluisterd!

39

Ouders op bezoek!

dag 20
14 juni 2012
Met zijn allen in de kring
Vertellen over het optreden
De (groot) ouders zitten er lekker tussen
Luisteren en zingen
Componist Leonard
Het instrumenten-hoekje
Sharzad laat haar geluid heel zachtjes horen
Melanie en Noa treden op
Video van de les (7:48 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.