Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Hier nog twee filmpjes met muziekmomenten van kinderen die niet uitgebreid in de dagverslagen te zien zijn.

In de eerste groep zaten:

Dave, Sharzad, Noa, Lois, Ryan, Liv, Colin, Valentijn, Beaudine, Zoe, Sven, Sil, Dion en Brim.

In de tweede groep zaten:

Lisa, Sem, Esmee, Evi, Bjorn, Demi, Melanie, Jalila, Lina, Macy, Damian, Yindee en Floor

38

Overige kinderen

dag 19
7 juni 2012
Video groep 1 (4:57 min)
Video groep 2 (4:00 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.