Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Sil zit vaak in een groepje muziek te maken met o.a. Sven en Dion.

Observatie

Zoals gewoonlijk gaan de jongens bij elkaar zitten. Ze kijken elkaar aan: wat gaan we doen?

Later zitten ze met zijn drieën op één xylofoon te spelen. Dion experimenteert met verschillende soorten stokken.

Sil heeft ideeën over de muziek: het moet eerst langzaam en dan snel.

Later komt er een tweede xylofoon bij waar Sil een ritselpapiertje op legt voor een andere klank.

Dan is het genoeg geweest met het groepje: hij loopt door de ruimte. Hij vraagt een paar keer aan juf Iris: 'Wat zal ik doen? Ik heb niks te doen!'

Waarna hij zich bij Petra aansluit, en samen met haar gaat spelen. Dat gaat zo goed dat Sil vraagt om op te treden aan het eind van de les.

Reflectie

Het moment van 'ik weet niet wat ik moet doen' heeft Sil zelf opgelost door verder te kijken: later vond hij wel iets wat hij wilde doen.

Voor deze groep jongens lijkt een uur werken vaak lang, maar vandaag zagen we dat er na een intensieve concentratie en een moment van rust, weer een nieuwe concentratieboog kan ontstaan.

36

Sil

dag 19
7 juni 2012
Experiment met de xylofoon
Met Petra samenspelen op de klankstaven
Sil en de xylofoon en de klankstaven (4:33 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.