Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Jalila had vorige week alle instrumenten die je kon ophangen uitgezocht en ze aan het klimrek in een rijtje gehangen.

Deze week heeft het team van TOEVAL GEZOCHT dit klimrek-instrument voor haar nagebouwd.

We zijn benieuwd wat ze ermee gaat doen.

Observatie

Dit nieuwe complexe instrument met zoveel verschillende klankmogelijkheden werkt heel aantrekkelijk. Evi en Jalila improviseren hier lange tijd op, soms samen met de violiste Nicolien. Soms halen ze de verschillende materialen uit elkaar en soms voegen ze ze samen. Nicolien heeft gehoord hoe ritmisch hun stukken zijn gaan klinken.
Bij het optreden valt op hoe ze het ensceneren als een echt optreden (ze kondigen zichzelf aan en komen samen tevoorschijn) en hoe ze samen spelen en elkaar aanwijzingen geven:
'We moeten even nadenken hoe het ook al weer gaat' (ze fluisteren een tijdje in elkaars oor) dan: 'Ja, we weten het weer!'
En: 'Als jij stopt, dan ga ik.' En even later: 'We moeten het nog langer maken.'
Als Jalila wil dat Evi gaat zingen zegt ze: 'Nee, ik zing het in mijn hoofd!'

Reflectie

Evi en Jalila vormen een klein ensemble, dat voortdurend onderling overlegt hoe iets moet klinken en wie wanneer iets moet spelen. Ze hebben er veel plezier in en ook met het optreden kunnen ze heel lang doorgaan. Ze improviseren geheel eigen muziek.

34

Jalila & Evi

dag 19
7 juni 2012
Het lijkt op wat Jalila vorige week had gemaakt
De afstand tussen de instrumenten is belangrijk
Nicolien helpt haar
Video van Jalila en Evi (8:49 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.