Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Sharzad heeft het klimrek gevonden waar allerlei instrumenten aan hangen.

Observatie

Noa komt haar af en toe nieuwe instrumenten brengen, die ze toevoegt aan de collectie.

Later zingt ze nog door een tuinslang met een trechter eraan. Ze gaat helemaal op in het musiceren.

33

Sharzad en haar klimrek-instrument

dag 19
7 juni 2012
Sharzad aan het werk (3:51 min)
Audio: Sharzad en de toeter
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.