Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag werken we weer een keer met de hele klas tegelijk. Juf Mady is erbij, zij heeft de muziekles al een tijdje niet meer gezien.
Het speellokaal is weer opgedeeld in de 5 groepen/zones waar de onderwerpen centraal staan.

De instructie is: we proberen niet te luid te spelen omdat we met zoveel zijn, en de kinderen kijken vandaag nog of ze niet bij een ander groepje zouden willen horen, als ze liever andere muziek willen maken.

Observatie

Dave en Ryan duiken meteen achter een xylofoon. Ze spelen geconcentreerd, Dave met zijn handen en Ryan met stokjes.

Noa en Sharzad experimenteren met de tuinslang-toeter en blazen erin en gaan er met hun stemmen doorheen.

Bjorn is aan het trommelen. Later is hij met Damian samen schud-eitjes door een buis aan het laten rollen.

Lisa, Melanie en Noa vormen een orkesten of een ratteneiland-band, zoals ze het zelf noemen. Ze spelen gitaar, viool en slagwerk en zingen er bij. Als ze in de buurt van juf Iris of juf Mady komen zeggen ze: we moeten repeteren en komen dan even later terug om wat te laten horen.

Jalila zoekt allerlei dingen om windgeluiden mee te maken. Ze wil ze aan het klimrek hangen en luistert uitgebreid naar de verschillende combinaties van klanken. Hier is ze het hele uur mee bezig geweest, aan het eind geholpen door Lisa.

Beaudine loopt in het begin wat zoekend rond. Daarna gaat ze met de plastic vellen aan de slag die ritselen. Later ligt ze languit op een bank, ze wil even niet meedoen. Maar dan is ze met Evi op de xylofoon bezig, heel gefocust en later gaat ze mee optreden voor de rest van de klas met Sven en Evi.

Zoë en Loïs hebben een toeter van karton. Toeterdetoet!

Sharzad heeft een stapel speelkaarten bij zich. Ze kan daar de wind mee nadoen. Ze kan het snel en langzaam.

Sil heeft een trommel en doet daarop ritmes, die juf Mady herkent als de ritmes die ze in de klas ook wel eens doen. Dan varieert hij in klank: met plate hand, vuist, twee handen tegelijk.

Aan het eind luisteren we met zijn allen naar Jalila en haar klimrek-instrumenten en naar het groepje van Sven, Beaudine en Evi.

Reflectie

We zien bij alle kinderen stadia van musiceren. Ze gaan echt samen (of alleen) zitten met de instrumenten en luisteren naar wat ze aan het maken zijn. Ze houden van samenspelen en ze houden van verschillende klanken die bij elkaar klinken.

Volgende week komen er weer strijkers van Sinfonietta, dan kunnen we door met de instrumenten en nog meer muziek gaan maken!

32

Allemaal samen

dag 18
1 juni 2012
Deze meisjes zitten bij wind/wolken en praten daar ook over
De ratteneiland-band-orkest
Het klimrek instrument van Jalila
Sven, Beaudine en Evi treden op
Video van de les (4:51 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.