Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de tweede groep zitten Lisa, Sem, Esmee, Bjorn, Demi, Melanie, Jalila, Luna, Lina, Macy en Damian.

Ook zij hebben de opstelling van de vorige keer, aangevuld met nieuwe instrumenten. We vertellen de kinderen dat de musici van Sinfonietta daar zijn om ze te helpen: als je muziek wilt maken en je hebt een viool of celloklank nodig dan kun je ze vragen om je te helpen!

Observatie

Het groepje meisjes dat eerst in het 'blubbergroepje' zat, en zich daar voornamelijk met tekenen bezighield, is opgeschoven naar het matje waar de water-wolken-wind spullen liggen. Ze zijn met de schelp bezig. 'Hoe maak ik hier geluid mee?' vraagt Esmee. Later pakt ze de schelp in een krakend foliepapiertje in.
Later willen ze graag muziek tekenen, ze tekenen twee verschillende golvende bewegingen en brengen het naar Michiel om te spelen. Evie is intensief aan het spelen op de xylofoon en neemt initiatieven om samen te spelen en structuur aan te brengen: wie eerst mag, wie daarna of wie tegelijk.

Melanie is gefascineerd door de cello van Michiel. Ze mag zelfs zijn strijkstok vasthouden en bewegen. Ze zitten heel lang met zijn twee├źn te spelen, met Jalila soms erbij. Later sluit Lisa aan die het groepje gaat dirigeren. Daarna schrijft Lisa liggend op de grond heel geconcentreerd in muzieknoten een stukje dat Michiel moet spelen, deel 1 en deel 2.

Sem is zoals al eerder gebeurde heel erg gefocust op de viool. Hij gaat samen met Petra spelen, heel lang en ze maken allerlei verschillende muziek.
Later zit Sven met een hele reeks klankstaven waarmee hij zelf muziek maakt. Hij is lang bezig met keuzes maken in welke volgorde hij de klankstaven neerlegt. Op grootte? Op klank?

Bjorn en Damian spelen met een stuk tuinslang: ze maken windgeluiden en hebben heel veel pret samen. Later zijn ze met een mandje vol schudeitjes aan het spelen. Het luisteren naar de geluiden gaat over in het plezier in het spelen: eitjes rond laten stuiven, weer verzamelen en in het mandje gooien. daarna weer schudden en opnieuw.

Macy zoekt van allerlei spulletjes bij elkaar. Ze maakt muziek met juf Iet. Later gaat ze samen met Petra viool spelen, heel voorzichtig in het begin, en later vol overtuiging. Als Jalila komt en ook op de viool wil, zegt Macy heel beslist dat dat mag, maar over drie minuten pas. Ze was nog niet klaar met haar eigen muziek. Na eventjes gewacht te hebben mag Jalila zoals afgesproken op de viool. Ook zij speelt nog even samen met Petra.

Reflectie

In deze groep was het minder chaotisch dan in de eerste groep: dat kwam misschien doordat we expliciet hadden gezegd dat als je een nieuw instrument nodig had, je het van het matje mocht gaan halen en mee mocht nemen naar je eigen plek. Dat zorgde voor een iets rustigere sfeer.
Verder werd er enorm gemusiceerd, ook door kinderen die daar tot nu toe nog niet zo mee bezig waren (zoals Melanie en Luna).
Het samenspelen met Petra en Michiel was een bijzondere ervaring, sommige kinderen voelen zich gefrustreerd dat ze niet al veel meer uit de viool kunnen halen. Ze zijn gretig om dit beter in hun macht te krijgen.
Een prachtige sessie waarin veel is gebeurd. We voelen dat een definitieve groepsindeling dichterbij komt.

31

Klankatelier met Sinfonietta 2

dag 17
24 mei 2012
Anna, Esmee, Demi en Macy onderzoeken de nieuwe instrumenten
Jalila speelt viool met Petra
Sem is weer fanatiek met de viool bezig
Hij speelt samen met Petra op alle snaren.
Melanie speelt op de cello samen met michiel
Het voormalige blubbergroepje is nu met andere onderwerpen bezig
.. en ze maken ook veel meer muziek dan voorheen.
Lisa dirigeert
Video van groep 2 (5:10 min)
Melanie mag de strijkstok vasthouden
Sem heeft de klankstaven geordend.
Michiel sepelt de muziek van Lisa
Lisa schrijft muziek voor Michiel: deel 1 en deel 2.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.