Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ryan zit in de vogelgroep maar zondert zich een beetje af: verdiept in de klanken van een fluitje doet hij zijn eigen onderzoek.

Observatie

Ryan heeft een fluitje, een blad papier en potloden, en naast zich de rest van de groep met de vogel-foto's en -materialen.

Hij dirigeert zijn eigen spel, onderzoekt de verschillende fluitgeluiden van het fluitje, Het geluid van het fluitje, onderzoekt ritmes, tekent (verbeeld) wat hij speelt en volgt in het tempo waarin hij tekent ook de melodie of ritme. In de video wordt dit zichtbaar.

Twee uitspraken van Ryan, tijdens het onderzoek:

Geluidsopname 1

Het is makkelijk!
Goed hé!
Dit is de wind en zo wordt het koud. En dit is de berg. En dan moet je heel lang lopen en dat was het.

Geluidsopname 2

Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en daar komt 9 en 10, 11, 12, 13.
Ik kan gewoon dertien, moeilijk hé!
Ik kan heel veel doen.

[Ryan speelt verder, tekent wat hij speelt en speelt wat hij tekent]

Kijk het is wel veel hé!

Reflectie

Ryan is bezig geweest met het maken van een 'partituur', hij verbindt notatie en muziek met elkaar en onderzoekt hoe dit in zijn werk gaat.

29

Klankatelier: Ryan

dag 15
10 mei 2012
Ryan, de fluit en de tekening
Impressie van Ryan's onderzoek (3:06 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.