Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het Speellokaal is een Klank-atelier geworden. Alle kinderen mogen een kijkje nemen en besluiten bij welk hoekje/groepje ze horen.

In een hoek achterin staan twee 'expositieborden', aan elkaar gehecht met de grote tekening van Lisa en Noa.
Eronder is een soort 'poortje' ontstaan wat later nog een functie krijgt.
Aan de achterkant hangen foto's van de avontuurmannen, van brandnetels, en van Lisa & Noa die aan het tekenen zijn.

In het Rattenavonturen/Orkest groepje gaan Lisa, Sem, Esmee, Evi, Bjorn en Demi zitten.

Observatie

Lisa speelt op de viool. Er is eindelijk een strijkstok.
Sven wil ook: en als het zover is geeft Lisa hem 'les'.

Lisa zingt een eigengemaakt liedje terwijl ze zich op de viool begeleidt, het gaat ongeveer:
In het Ratteneiland staat een huisje
Daar zijn we zo blij
We wonen daar in dat huisje
En we gaan daar de hele dag naar school


De andere kinderen zijn ook met allerlei instrumenten bezig. Demi en Esmee rennen vooral rond, totdat ze een taak krijgen in het geheel: er wordt bomen-muziek gemaakt waarbij er vallende blaadjes nodig zijn. Met ritselende folie-vellen voeren de meisjes deze muziek uit, erbij een hele choreografie bedenkend van vallende blaadjes.

Er komen nog allerlei geluiden voorbij, regendruppels bijvoorbeeld. Dan is het tijd voor een groots optreden: de kinderen komen allemaal onder te tekening doorgekropen het 'toneel' op en spelen voor de andere kinderen.

Reflectie

Er waren bomen, liedjes, het optreden werd helemaal gearrangeerd (vooral door Lisa en Sem).

Demi en Esmee renden eerst vooral rond met een belletjes-ketting, maar later waren ze echt onderdeel van de groep: met een vallende-blaadjes stukje.

De viool is belangrijk voor de kinderen.

28

Klankatelier: Rattenavonturen

dag 15
10 mei 2012
Video van het avonturengroepje (8:48 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.