Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het Speellokaal is een Klank-atelier geworden. Alle kinderen mogen een kijkje nemen en besluiten bij welk hoekje/groepje ze horen.

In het hoekje links hangen foto's van eenden en meerkoeten. Ook is er een plaatje van een andere vogel. De tekening van Demi, waarin ze vogelgeluiden had getekend, hangt er ook.
Op de mp3 speler staan vogelgeluiden, maar ook vogelmuziek en vogelgeluiden die de kinderen zelf hebben gemaakt.

In het vogelgroepje gaan Dave, Ryan, Loïs, Noa en Sharzad zitten.

Observatie

Dave heeft het vogelfluitje waar water in moet. De eerste twee keer blaast hij zo hard dat al het water eruit gaat en hij het weer moet bijvullen! Daarna gaat hij zachter spelen en luistert naar de geluiden die eruit komen.

Noa en Sharzad tekenen een uil: ze hebben een uilenfluitje gevonden en daar moet een tekening bij. Ze blazen en tekenen om de beurt. Er komt een grote uil, met een nest, daar leggen ze een shaker-eitje op. Daarna gaan ze er kuikentjes in tekenen. Ze maken een lied met het fluitje en een belletjes-snoer en dansen daarbij als vogeltjes door het lokaal.
Ryan is met zijn eigen onderzoek bezig, zie het aparte dagverslag 'Ryan'.
De mp3-speler wordt veel beluisterd: daar staan veel vogelgeluiden op!

Reflectie

De kinderen waren erg met de fluitjes bezig: de foto's van eenden en andere vogels waren in deze groep minder belangrijk.

Tekenen was wel heel belangrijk voor een aantal kinderen!

27

Klankatelier: Vogels

dag 15
10 mei 2012
Luisteren naar de MP3 speler
Ryan en zijn partituur
Ei met vogeltje van Loïs
Een armband die geluid maakt, dat hoort bij ons Uilenstuk
Om de beurt met het Uilenfluitje
Video Vogelgroepje: (2:38 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.