Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het Speellokaal is een Klank-atelier geworden. Alle kinderen mogen een kijkje nemen en besluiten bij welk hoekje/groepje ze horen.

In een hoek zijn allemaal foto's van boomstammen en takken van het Ratteneiland te vinden.
Op een mp3 speler staan geluiden en muziek, bijvoorbeeld te takkenmuziek die we samen met cellist Michiel hebben gemaakt en een stuk van een specht die op de boomstam tikt.

In het takken/boomstammengroepje zitten Sven, Sil, Dion en Brim.

Observatie

Sil, Dion en Brim maken veel lawaai. Ze zingen en spelen en hebben duidelijk plezier. Het onderwerp van de takken, en wat boomstam-muziek zou kunnen zijn, boeit ze duidelijk minder.

Na een tijdje kiezen deze drie jongens ervoor om terug naar de klas te gaan. Sven blijft. Hij bestudeert de foto's op het bord en onderzoekt alle materialen die op het matje liggen (stokken, bladeren, een houten instrumentje, een trommeltje, een shaker-egg en meer).

Juf Iris imiteert de geluiden die Sven maakt. "Zullen we er nu een liedje van maken?" "Nee" zegt Sven, "Eerst een liedje over moederdag".
Hij zingt en begeleidt zichzelf op de tak.

Daarna gaat hij door. Hij maakt een versie van Exsalaja, het lied wat al vroeg in het project door Brim was bedacht. Hij maakt verschillende versies, eentje met neuriën en takken-begeleiding, eentje zonder zang en neurieen, alleen het ritme op de tak, en nog veel meer. Juf Iris speelt met hem mee.

Iris: 'Jij maakt wel veel takken-muziek he Sven?'
Sven: 'Ja, ik ben Vissen van sterrenbeeld en die houden van dansen en muziek'.

Sven gaat door. Hij gaat bij alle zes de foto's op het bord muziek maken. Hij kijkt nauwkeurig. 'Deze foto is op dezelfde dag gemaakt als deze' en 'Deze foto is later gemaakt, kijk maar, er zijn hier wel bladeren aan de bomen'.
Hij verdeelt zijn muziekstukken in donkere en lichte muziek (Schors en geen schors), de muziek van de boomstam, van de grote tak, van alle kleine takken en nog meer. In de video wordt dit heel duidelijk.
Daarna blijkt dat hij het echt heel goed heeft onthouden: als de rest van de kinderen komt kijken geeft hij een concert, waarin hij geen detail vergeet van de muziek die hij daarvoor heeft gecomponeerd.

Reflectie

Voor de drie andere jongens was het onderwerp van de takken en de boomstam misschien niet volledig genoeg: zij hadden niet zoals Sven de motivatie en concentratie om muziek te gaan verzinnen. Toen ze eenmaal weg waren heeft Sven bijzonder onderzoek verricht.
Hij heeft heel gedetailleerd geluisterd. Juf Iris heeft hem gestimuleerd in zijn musiceren door met hem mee te spelen, door te vagen naar zijn ideeën maar hem verder niets voor te doen.
De volgende keer moet Sven zeker de mogelijkheid krijgen om hiermee door te gaan.

25

Klankatelier: Boomstam-Sven

dag 15
10 mei 2012
Het plekje van de boomstam-muziekgroep
Foto's en instrumenten
Luisteren op de MP3-speler
Dion maakt een tekening
Sven bestudeert de foto's en vertelt erover aan juf Iris
Sven geeft een concert voor de andere kinderen
Sven en de bomenmuziek (7:20 min)
Nog een korte video van Sven (0:50 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.