Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Nadat violiste Diet ons vorige week heeft laten zien dat je van een tekening geluiden of muziek kunt spelen, kunnen we dat zelf ook gaan proberen.

We hebben alleen wel dingen nodig om muziek en geluiden mee te maken! De kinderen kregen een paar dagen geleden een brief van juf Iris: of ze thuis ook dingen konden vinden die in onze geluiden-verzameling kunnen samen met de takken die we al hadden? Zo kunnen we een kist aanleggen met spullen om de geluiden van het Ratteneiland te laten weerklinken in de klas.

Observatie

Alle kinderen leggen de meegenomen dingen op het kleed in het midden.

Iris vertelt over de kist die tussen de bankjes staat. Daar zitten de spullen van de vorige groep al in en daar komen hun spullen straks bij.

Kind (over de kist): ‘Daar ga ik in springen. Dan doe ik of het een zwembad is!’

Kinderen doen hun ogen dicht. Iris wappert met plastic folie, de kinderen mogen luisteren en zeggen wat het zou kunnen zijn.
‘Papier!’ ‘Folie.’ Iris vraagt wat het zou kunnen zijn als je aan het Ratteneiland denkt?
‘Regen!’

Liv kiest een stuk aluminiumfolie en blaast er tegen. Wat is het?
‘Blazen!’ Iris: wat zou het nog meer kunnen zijn, als je je fantasie gebruikt?
‘Papier!’ ‘Folie!’

De kinderen mogen nu geluiden gaan zoeken bij de tekeningen.

Macy veegt met een afwasborstel over het dekseltje van een kleine pan.

Valentijn heeft de fles met water gekozen. Hij loopt ermee naar een van de kleden in de hoek. Hij schudt met de fles en bekijkt hem. Hij wil de kurk uit de hals krijgen. De kurk wil er niet uit, hoe hard hij ook trekt. Of juf het kan? Juf probeert, maar trek de kurk er niet uit en geef de fles terug. Valentijn vraagt zich af waarom het niet lukt.

Juf vraagt of hij een idee heeft waarom het niet lukt? Hij kijkt aandachtig naar de kurk in de hals van de fles en zegt dan: 'Dat de kurk vast zit met plakband'. Dan gaat hij het papier en het aluminiumfolie, dat om de hals van de fles zit, eraf peuteren, hij denkt dat als dat weg is, de kurk dan makkelijker los zal gaan. Hij is er een hele tijd ingespannen mee bezig, maar het
resultaat is teleurstellend, de kurk gaat er nog steeds niet uit.

Op hetzelfde kleed zit een andere jongen, hij heeft twee dunne (geur) stokjes en zwaait ze zwiepend heen en weer in de lucht. ‘Wind!’

Colin en een meisje spelen samen trommel en fluit.

Valentijn is terug bij het centrale kleed. Hij onderzoekt een van de blikjes waar iets in zit en waar je mee kunt rammelen. Hij heeft het blikje opengemaakt en komt het aan juf laten zien. Valentijn: ‘Het is geen rijst.’ (er zitten inderdaad lucifers in dit blikje)
Valentijn roert met een (van het Ratteneiland meegebracht) stokje in het (andere) blikje met rijst. Dion zit er vlakbij en doet nu hetzelfde in het blikje met lucifers.

Macy laat haar tekening zien. Juf vraagt of er geluiden bij haar tekening horen? Ze zegt nee. Dan wappert ze met het tekenvel in de lucht en kijkt juf aan met een blik van: zo wel, zo maakt de tekening geluid.

Valentijn en Dion doen inmiddels rijst in het blikje van de lucifers en andersom. Daarna wil Valentijn ook de (bruine)rijst uit het plastic zakje toevoegen. Nu heeft hij een blik met lucifers, witte rijst en bruine rijst.

Iris is de les aan het afronden en zegt dat we alles in de kist gaan leggen.

Kind: ‘Mogen wij meehelpen?’

Valentijn is rustig doorgegaan met zijn onderzoek. Hij voelt aan het stro dat in een doos op het centrale kleed voor hem ligt. Hij laat het door zijn vingers gaan, knispert.
Dan voegt hij ook stro toe aan zijn blik met rijst en lucifers.

Bij de afsluiting vraagt Iris Valentijn om voor te doen wat hij eerder deed. Roeren metmeen stokje in het blikje met rijst etc. Valentijn laat het zien, de andere kinderen kijken.
Even later doet Valentijn, die nog steeds doorgaat met zijn onderzoek, het stokje tussen twee platte handen en wrijft/rolt het zo tussen zijn handen heen en weer in het blikje (als alternatief voor/variant op het roeren met het stokje) ‘Kijk eens juf!’ zegt hij tegen juf om zijn ontdekking te laten zien.
Nu probeert Valentijn het stokje te breken, dat lukt niet. Dan pakt hij een dunner (geur)stokje. Hij roert ermee, maar probeert het niet te breken.

Esmee laat de groep zien wat zij had ontdekt. Ze stopt een aantal dunne stokjes (saté prikkers) in een breed plastic rietje. Ze doet het heel zorgvuldig en met veel aandacht en een tijdje zit de hele groep heel stil en geconcentreerd naar haar te kijken, heel spannend.

Valentijn heeft opnieuw het (Ratteneiland) stokje gepakt. Hij probeert het nog een paar keer uit alle macht te breken en zet zelfs zijn tanden erin om te kijken of het lukt, maar het lukt niet.

De les is vrijwel afgelopen. Maar ineens ‘ontdekken’ een paar kinderen het gekleurde plastic folie dat met een aantal velletjes op het kleed ligt. Plotseling begint de een na de ander wild met het folie te schudden. Het maakt behoorlijk veel lawaai. Een meisje legt haar handen op haar oren. Macy rent naar een verre hoek van het lokaal en probeert zich voor het geluid te verstoppen. Juf gaat even bij haar zitten en zeg dat ze haar handen op haar oren kan leggen als ze het geluid niet wil horen, dat doet ze.

Reflectie

In het begin was de klankenverzameling voor beide groepen té spannend om goed te luisteren naar de opdracht.
Maar later, toen ze de eerste klanken hadden ontdekt, kon het team van TOEVAL GEZOCHT de kinderen heel makkelijk terug leiden naar de tekeningen door vragen te stellen. Daarna gingen de kinderen meestal gericht te werk en speelde het Ratteneiland weer een rol.
Het zou geweldig zijn als het volgende week mooi weer is en we met de kist met klanken naar het Ratteneiland kunnen gaan om verder te gaan met ons onderzoek!

22

De klankenkist groep 2

dag 13
19 april 2012
Valentijn onderzoekt het blikje
Liv vraagt zich af of ze haar windbloemen met de viool kan namaken.
Melanie fluit
Anna en Liv willen allebei met de viool spelen
Allemaal luisteren!
Valentijn laat zien wat hij had onderzocht.
De klankenverzameling van groepje 2. (4:24 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.