Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is cellist Michiel te gast.
We vragen de kinderen om hem mee te nemen naar het Ratteneiland. De kist met onze eigen klankverzameling gaat ook mee.

We vragen de kinderen om Michiel de weg te wijzen, maar ook als een soort gidsen aan hem te vertellen wat ze allemaal al hebben beleefd op die plek en wat voor geluiden ze er horen.

We zullen Michiel vragen om voor de kinderen te spelen op het Ratteneiland en misschien zelfs samen te spelen met de kinderen.

Observatie

Iedereen is opgewonden dat we weer naar buiten gaan. Het waait heel hard! We lopen met de hele klas naar het Ratteneiland. De kinderen zingen en stampen onderweg.

Ze laten Michiel zien waar de blubber is: daar moet je niet in met je mooie schoenen. Maar als je laarzen aan hebt kun je er geluid mee maken.

Er worden, net als op onze vorige 'expedities', takken in het water gegooid en al snel lopen veel kinderen weer met nieuwe takken om mee tegen elkaar te slaan. Het maken van geluiden en muziek lijkt er bij te horen voor de kinderen, als je naar het Ratteneiland gaat.

Bij de boomstam aangekomen gaan we allemaal zitten en vraag Michiel ons eerst eens te luisteren. We horen wind, en een brommer (zaagmachine). De vogels, die harder dan ooit fluiten, vallen de kinderen niet zo op.
Michiel speelt windgeluiden voor de kinderen. De kinderen doen mee. Met stokken of zingend.
Michiel vraagt of het om de beurt kan: dat hij eerst windgeluiden maakt en dan de kinderen. Sven zegt: 'Zullen we een orkest beginnen, het orkest van het Ratteneiland?'
Iedereen wil wel een instrumentje uit de kist hebben om mee te doen. En zo ontstaat de eerste aanzet voor een echt 'orkest'. Er wordt windmuziek gemaakt, en vogelmuziek, en blubbermuziek. Dan gaat het regenen en moeten we gauw inpakken!
Terug in de klas geven Lisa en Sem een concert. Ze hadden geoefend met trommelen en viool spelen. De rest van de kinderen luistert, liggend op de grond.
Dan heeft Michiel nog wat moois: hij heeft een instrument gevonden op het Ratteneiland: twee mosselschelpen. In de video zie je wat we ermee hebben gedaan!
Michiel speelt nog een stukje op de Cimbaal (of, volgens Dave en Ryan, de 'Pianogitaar') en Sem zingt een lied. Dan is de middag weer voorbij.

Reflectie

Het 'Orkest van het Ratteneiland' zou kunnen worden voortgezet door de kinderen thematisch in groepen te plaatsen aan de hand van wat ze interessant vinden of waar ze al mee bezig zijn geweest.

In verschillende groepen van het orkest kun je ook verschillende soorten muziek maken en apart oefenen. Dat zou voor iedereen nu fijn zijn, om in kleinere groepjes door te werken.

Ook lijkt het ons heel mooi om een grote tekening te maken van de route naar en op het Ratteneiland, waarin alle kinderen hun stukje mogen aanvullen. We willen dat op een rol behangpapier doen, met foto's van de verschillende stukken van het Ratteneiland als leidraad. De kinderen mogen dit dan zelf aanvullen met tekeningen of dingen die ze uitknippen. Zo ontstaat een landkaart van de route, die ook als muziekpartituur kan gaan dienen.

23

Cello op het Ratteneiland

dag 14
26 april 2012
Dave gooit een grote stok in het water
Concert met cello bij de boomstam
Het waait heel hard!
Evi blaast op een takje
De boomstam blijft favoriet
Colin heeft een stok-fluit....
Hij blaast en fluit op een stok. (Maakt geluid met zijn stem)
Terug in de klas laten Lisa en Sem nog horen wat ze hadden geoefend.
Kennismaking met de cello op het Ratteneiland (4:42 min)
De kinderen maken eigen geluiden samen met Michiel (7:15min)
Het lied van Sem (Geluid)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.