Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we een speciale gast: Diet. Zij is violiste in Amsterdam Sinfonietta en komt voor ons spelen.
Vorige week maakten de kinderen prachtige tekeningen. Naar aanleiding van de tekeningen hebben we de kinderen in nieuwe groepjes verdeeld.

Het vierde en laatste groepje hebben we samengesteld uit kinderen die in hun tekeningen natuur hebben getekend, maar op een poëtische, fantasievolle manier. Het groepje bestaat uit Liv, Demi, Anna, Valentijn en Macy.

Violiste Diet wordt gevraagd of zij delen (elementen) uit de tekeningen wil verklanken: Hoe klinkt het volgens haar? En kan ze dat op haar viool laten horen? Kunnen de kinderen horen wat ze bedoelt? En kunnen we zelf nog klanken verzinnen bij de tekeningen?

Observatie

Diet speelt eerst iets. De kinderen klappen.

Iris: “Hoe doet ze dat?”
Macy maakt strijkbewegingen.
Ze kijken naar de tekening van Demi.
Iris: “Wat is het blauwe?”
“De regen.”
Iris helpt: “Het waren geluiden.”

De kinderen vertellen over wat er op het Ratteneiland was.
“Wolken”
“en gras”
“Stampen in de modder.”
Ze gaan stampen en springen.
“Ik ging met mijn laarzen in de blubber.”
Macy: “Stokjes breken” (ze maakt breek geluid)
Liv zegt nog een keer “wolken”
“En een zonnetje.”
“Regen”
“Regen heb ik niet, ik heb geen regen.”
“En mijn papa en mijn moeder.”

Liv (over de tekening van Demi): “Wat is dat zwarte balletje?”
Demi: “Dat is omdat dat stil is.”
Anna maakt het ‘stil-gebaar’ dat ze in de klas gebruiken.

“Ik had een grijze rat gezien.”
Kind tegen Diet: “Waarom was je dan niet mee?” (naar het Ratteneiland)

“Een vis”
Iris: “Waren er ook vissen?”
“Misschien onder water.”

Over de tekening van Liv.
“Windbloemen” en “Pannestoeltjes”
“En dit zijn takjes en daar zitten bolletjes aan.”

Anna (over haar tekening): “Een spin”
Over de tekening van Macy: “Bloed, bloed, bloed.” “Helemaal ze gezicht.” (met bloed)
“Dit is blubber” “Groene blubber”
“en toen had jij hier gestampt, toch?”
“mooie bloem” “die bijt ook”

Iris laat de tekening van Valentijn zien.
Iris: “Valentijn wat had jij gemaakt?”
Hij deinst een stukje achteruit, weg van de tekening, gaat op de bank zitten, zegt niks.

Anna zit tussen de banken op de grond bij de tekeningen.
“Ik ga zitten in de blubber.”

Macy neuriet iets dat eerder door Diet gespeeld is (Peer Gynt).

Reflectie

De kinderen waren in alle groepjes enthousiast over de tekeningen, en hadden ook allemaal ideeën over hoe de verschillende dingen op de tekeningen zouden moeten klinken.
We willen graag een geluiden-verzameling aanleggen met de kinderen, een kist vol met spulletjes waarmee ze hun eigen Ratteneiland-muziek kunnen gaan maken. Iris stuurt de kinderen deze week een brief waarin ze gaat vragen of de kinderen zulke spulletjes kunnen vinden en meenemen naar school. Dan kunnen we volgende week zelf proberen de tekeningen van geluid te voorzien!

20

Poëtisch natuurgroepje

dag 12
12 april 2012
Diet speelt muziek
Klonk het zo?
Takjes breken!
De andere tekeningen bekijken
Luistereren naar de muziek
De tekening van Macy, met blubber en een poppetje met bloed
De natuurpoëten samen met violiste Diet (3:41 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.