Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we een speciale gast: Diet. Zij is violiste in Amsterdam Sinfonietta en komt voor ons spelen.
Vorige week maakten de kinderen prachtige tekeningen. Naar aanleiding van de tekeningen hebben we de kinderen in nieuwe groepjes verdeeld.

Het derde groepje heeft allemaal elementen uit de natuur van het Ratteneiland getekend, op vrij concrete wijze. Het groepje bestaat uit Colin,Kim, Esmee, Jalila, Dion, Loïs en Melanie.

Violiste Diet wordt gevraagd of zij delen (elementen) uit de tekeningen wil verklanken: Hoe klinkt het volgens haar? En kan ze dat op haar viool laten horen? Kunnen de kinderen horen wat ze bedoelt? En kunnen we zelf nog klanken verzinnen bij de tekeningen?

Observatie

Colin: “Ik had een Rotteneiland schatkaart gemaakt. Het Rotteneiland waar die is.” (Colin is nog nooit op het Ratteneiland geweest)

Over de tekening van Melanie:
“Alleen maar modder, want de rest, ik was een beetje moe geworden.”

Over de viool.
“Een stok waar je zo (beweegt met armen heen en weer) mee kan doen.”

“La, la, la” (dat hoort bij de tekening)
“Als je zo erin stampt (maakt stambeweging met voeten) dan hoor je bloblobah.”

Diet doet iets voor, zacht strijken.
“Nee!” “Stamp, stamp, stamp…”

Diet doet iets anders.
“Dat lijkt op een bij!”
“Nu de mijne, stamp, draai.” (doet het voor in beweging)

Er worden andere tekeningen gepakt, de schatkaart van Colin.
“Dat is het Rotteneiland, daar is het looppad, daar moet je varen, dat is het meerpad”

Diet speelt stukje Peter en de Wolf.
Colin: “Dat is mijn lievelingsliedje!”
Ander kind: “Dat is een liedje als je gaat trouwen.”

“Zal ik even voor je zingen hoe je moet zingen over Rotteneiland?”
Colin zingt voor.
Diet: “Doe het nog eens?”
Colin: “Nee, een keer was genoeg.”
Dan toch.
Zingt: “Rotteneiland waar kom jij vandaan… ik kom uit het water gekropen...”

Over een andere tekening.
“Plankjes over het water en ook lucht en hier is de blubber.”
“En ik stond op een boom.”

Reflectie

De kinderen waren in alle groepjes enthousiast over de tekeningen, en hadden ook allemaal ideeën over hoe de verschillende dingen op de tekeningen zouden moeten klinken.
We willen graag een geluiden-verzameling aanleggen met de kinderen, een kist vol met spulletjes waarmee ze hun eigen Ratteneiland-muziek kunnen gaan maken. Iris stuurt de kinderen deze week een brief waarin ze gaat vragen of de kinderen zulke spulletjes kunnen vinden en meenemen naar school. Dan kunnen we volgende week zelf proberen de tekeningen van geluid te voorzien!

19

Natuurgroepje

dag 12
12 april 2012
Colin vertelt over het 'Rotteneiland'
De blubbertekening van Melanie, hoe klinkt die?
Video van het natuurgroepje (3:28 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.