Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we een speciale gast: Diet. Zij is violiste in Amsterdam Sinfonietta en komt voor ons spelen.
Vorige week maakten de kinderen prachtige tekeningen. Naar aanleiding van de tekeningen hebben we de kinderen in nieuwe groepjes verdeeld.

Het tweede groepje is het groepje waarin de kinderen opvallend veel dieren en mensen tekenden.
Het groepje bestaat uit Sil, Sven, Noa, Lisa, Luna, Lina, Yindee, Evi en Damian.

Violiste Diet wordt gevraagd of zij delen (elementen) uit de tekeningen wil verklanken: Hoe klinkt het volgens haar? En kan ze dat op haar viool laten horen? Kunnen de kinderen horen wat ze bedoelt? En kunnen we zelf nog klanken verzinnen bij de tekeningen?

Observatie

Diet tokkelt.
“Water”
Diet: “Dat is dicht in de buurt.”
“Spetters”
“Voetstappen”
Diet: “ik dacht visjes, blubjes."
(n.a.v. de tekening): “Nee, het zijn bedjes.” (en geen visjes)
Noa: (n.a.v. de tekening) ”Wat ik grappig vind: Dit is een bootje met een waterval, dit bruine is een rots.”

Diet speelt. Kinderen raden.
Lisa: “Rat, een rat die zingt.”
Sven: “Regen”
Diet zegt dat het een waterval was.
“Dit is een Rattenkoningin, die is het grootste.”
“Dit zijn ook modder.”
“Bloemetjes die in de modder zitten.”
“Hier heb ik riet gemaakt.”
“Een rat die op school zit, die praat gewoon.”
“Er zit een antenne op de school.”

Over wat Diet zou kunnen spelen:
“Misschien een boom die waait.”
“Koninginnenmuziek, muziek met koninginnendingen.”
Diet speelt een bestaand stukje muziek.
“Hard hè?”
“Kun je harder?” Diet speelt harder.
Diet:”Is dat harder?”
“Nee. Op je aller hardst!”
Lisa:”Speel een leuk liedje?” (uitnodigende vraag)

Ander kind: “Misschien kun je geluid maken van riet of zo.”
Lisa: “Een lied over het riet en het water.”
Iris: “Wij doen de wind na en dan…”
Lisa: “1 of 2 of 3 kinderen de blubber en de anderen de wind.”
Lisa: “Wij hebben iets heel grappigs getekend. Dat wij in het Ratteneiland wonen. Wij gaan op een wolk / boot wij willen daar wonen.”
Yindee: “Dan gaan we de ratten bang maken”
Diet doet iets op de viool.
Kind: “Lijkt wel op Tom en Jerry”

Lisa: “Liedje riet, water, wind (als voorstel wat Diet zou kunnen spelen) en dan zingen wij het lied van het huisje. Hoe klinkt een huisje?”
Zingt: “Huisje, huisje in het bos, als je niet zou komen… rat als je thuiskomt, waar zou je dan zijn?”

Ze leren Diet een lied. Iris noemt hen het groepje dat graag op het ratteneiland wil
wonen.

“Weet je wat we kunnen doen op het Ratteneiland? Helemaal naar het einde.”

Reflectie

De kinderen waren in alle groepjes enthousiast over de tekeningen, en hadden ook allemaal ideeën over hoe de verschillende dingen op de tekeningen zouden moeten klinken.
We willen graag een geluiden-verzameling aanleggen met de kinderen, een kist vol met spulletjes waarmee ze hun eigen Ratteneiland-muziek kunnen gaan maken. Iris stuurt de kinderen deze week een brief waarin ze gaat vragen of de kinderen zulke spulletjes kunnen vinden en meenemen naar school. Dan kunnen we volgende week zelf proberen de tekeningen van geluid te voorzien!

18

Op het ratteneiland wonen-groepje

dag 12
12 april 2012
Wij zijn het groepje dat veel dieren en mensen had getekend.
Er was een waterval, en een rattenschool, en bedjes.
Diet en het groepje dat op het ratteneiland wil wonen (4:46 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.