Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we een speciale gast: Diet. Zij is violiste in Amsterdam Sinfonietta en komt voor ons spelen.
Vorige week maakten de kinderen prachtige tekeningen. Naar aanleiding van de tekeningen hebben we de kinderen in nieuwe groepjes verdeeld.

Het eerste groepje heeft verhalen en avonturen getekend en bestaat uit Bjorn, Sem, Ryan, Dave, Sharzad, Beaudine en Brim.
Violiste Diet wordt gevraagd of zij delen (elementen) uit de tekeningen wil verklanken: Hoe klinkt het volgens haar? En kan ze dat op haar viool laten horen? Kunnen de kinderen horen wat ze bedoelt? En kunnen we zelf nog klanken verzinnen bij de tekeningen?

Observatie

Wat zou Diet bij zich hebben?

“Ik dacht dat het een gitaar was”
“Nee een viool”
“Als je het stokje wegdoet is het een gitaar”

Over de tekeningen.
“Ik (heb een tekening gemaakt) over een zoektocht”
“Avontuur”
“Kaboem!” “Woaah!” “Kaboem, boem, boem!”

Over de tekening van Ryan.
“Katapult”
“Twee katapulten”
“Dit zijn de kanonnen.”
“Kadoesh! Op een mens”
“Hier moesten we op lopen” “Op stokjes”

Vraag Iris: “Hoe zag het er uit daar?”
“Geel”
Iris: “Wat was dat dan?”
“Stro”

Diet gaat spelen.
“Waarom houdt ie dat tegen de nek?”
Diet tokkelt op de viool.
“Dat lijkt wel op een Griekse gitaar.”
Ze strijkt.
“Lucht”
“Scheet”
Diet: “Dat komt in de buurt”
“Blubber”
“Ik kan alles raden wat zij speelt”

Diet speelt iets heel snel.
“Grond!”
Ze vragen haar om grond en blubber te spelen.
Diet speelt heel hoog.
“Hooi!”
“De lucht”
“De wind”

Reflectie

De kinderen waren in alle groepjes enthousiast over de tekeningen, en hadden ook allemaal ideeën over hoe de verschillende dingen op de tekeningen zouden moeten klinken.
We willen graag een geluiden-verzameling aanleggen met de kinderen, een kist vol met spulletjes waarmee ze hun eigen Ratteneiland-muziek kunnen gaan maken. Iris stuurt de kinderen deze week een brief waarin ze gaat vragen of de kinderen zulke spulletjes kunnen vinden en meenemen naar school. Dan kunnen we volgende week zelf proberen de tekeningen van geluid te voorzien!

17

Avonturen-groepje

dag 12
12 april 2012
Dit is mijn tekening, er was riet en kanonnen en een avontuur.
Jullie zijn het avonturen-groepje
Wat zou Diet spelen uit de tekening?
Het avonturengroepje en de klanktekening (2:42 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.