Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Hier kun je alle tekeningen bekijken die de kinderen deze week maakten op het Ratteneiland.

Observatie

Er is heel veel verschil: sommige kinderen zijn echt gaan tekenen wat er 'nog meer zou kunnen zijn' op het Ratteneiland, anderen tekenen een avontuur, een verhaal of een geheim, en weer anderen tekenen zichzelf of hun groepje op het Ratteneiland.
De zorgvuldigheid is groot, en er wordt ook veel tijd aan de tekeningen besteed.

Reflectie

De kinderen waren heel geconcentreerd bezig, en als je ze rustig en geïnteresseerd vroeg wat ze aan het tekenen waren vertelden ze allemaal lange verhalen.
Sommige kinderen waren nog steeds heel erg met geluid bezig, zoals Melanie: "Ik teken modder want er was heel veel modder, en daar gingen we in stampen want dat maakte geluid"

16

De tekeningen!

dag 11
2 april 2012
Esmee & Kim
Macy (later met Kim erbij)
Sharzad
Dave & Sharzad
Beaudine
Liv
Sven & Sil
Demi
Anna
Jalila
Brim
Dion
Lois
Melanie: de modder is kleverig en voelt als een rat.
Bjorn
Ryan
Sem
Lisa & Noa
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.