Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We hebben de laatste weken twee verschillende processen kunnen waarnemen: De kinderen zijn heel erg met de klanken, geluiden van het Ratteneiland bezig.
Aan de andere kant zijn ze ook heel erg gefocust op de avontuurlijke kant van het eiland. Hun verbeelding is groot en er worden allerlei spannende verhalen verteld. Zo is er een groepje 'wij zijn Avontuur-mannen' en hebben andere kinderen het over dino's en zwarte blubber. We willen deze week inzoomen op deze kant van het Ratteneiland: de verborgen geheimen, de fantasieƫn en de dromen en verhalen van de kinderen.

We nemen ze in twee- en drietallen apart om te praten over hun Ratteneiland en vragen ze in gedachte terug te gaan naar het Ratteneiland en om deze keer te tekenen hoe zij het Ratteneiland zien; verhalen, avonturen, alles wat zij maar in beeld willen brengen. Zijn er nog dieren die we niet hebben gezien? Zijn er avonturen die je daar beleeft?
Per groepje proberen we aan te sluiten op uitspraken die ze al eerder hebben gedaan. De Avontuur-mannen vragen we hun avontuur in een stripverhaal-vorm te tekenen.
Andere kinderen krijgen specifieke vragen over hun eigen visie op het Ratteneiland.

Observatie

We zien dat alle kinderen enthousiast gaan tekenen. Zij zien meteen de nieuwe fineliners (ook in kleur) en gebruiken ze graag.
Damian koos eerder in de klas voor de zandtafel en dat blijft in zijn hoofd. Hij gaat zo snel mogelijk terug naar de klas om met de zandtafel te gaan spelen. Alle andere kinderen blijven lang en geconcentreerd doorwerken. Het in kleine groepjes werken pakt heel goed uit. Er ontstaan veel gesprekjes tussen de kinderen, sommige kinderen doen elkaar na en leren van elkaar, anderen maken een gezamenlijke tekening.
Het is opmerkelijk hoeveel zij uit het hoofd kunnen terughalen van hun ervaringen op het Ratteneiland en ook hoe gemakkelijk zich nieuwe verhalen vormen. Sommige tekeningen geven zintuiglijke ervaringen weer (de blubber van Melanie bijvoorbeeld), andere kinderen maken lange verhaallijnen (zoals de Avontuurmannen en ook Lisa en Noa die uiteindelijk vier blaadjes aan elkaar plakken om hun verhaal in beeld te vertellen). Opvallend is ook hoe verschillend de tekeningen zijn, de kinderen voelen zich vrij hun eigen beeld op hun eigen manier weer te geven.

Reflectie

Hoe maken we de volgende stap? Als we de tekeningen nauwkeurig bekijken kunnen we vier verschillende groepen aanwijzen.
De kinderen die verhalen/avonturen tekenden, kinderen die dieren en mensen tekenden, en twee soorten natuur-tekeningen.
De ene soort is concreet, en het andere groepje heeft meer poƫtische, abstracte natuurtekeningen gemaakt.
Volgende week komt er een violiste van Amsterdam Sinfonietta naar school en gaan we in deze vier thematische groepen met haar kijken naar de tekeningen en vragen of zij er geluid of muziek bij zou kunnen maken.

15

Onze visie op het Ratteneiland

dag 11
2 april 2012
De Avontuurmannen maken een stripverhaal waarin ze precies aangeven wat er gebeurde
Lois en haar glitterhuis
Melanie tekent de blubber heel nauwkeurig (zie ook video)
Damian en Valentijn aan het tekenen
Lina en Luna tekenen iedereen die in hun groepje op het Ratteneiland was
Evi
Luna en Lina benoemen alle personages op hun tekening expliciet.
Lisa en Noa en hun supergrote verhaaltekening
'Dit ben ik en ik heb een kroontje op'
Video: De Avontuurmannen (4:24)
Video: Liv en Sharzad (6:24 min)
Video: Lois, Jalila en Anna (3:43 min)
Video: Melanie en de modder (3:22 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.