Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben we allerlei spannende avonturen beleefd op het Ratteneiland.
Het was alleen wel een beetje druk met de hele groep!
De kinderen hebben vorige week vrijdag een tekening gemaakt over het bezoek van donderdag aan het Ratteneiland.

Vandaag gaan we naar de tekeningen kijken, dan geluiden terugluisteren van de vorige keer en dan in kleine groepjes (5 of 6 kinderen) terug naar het Ratteneiland. De vragen zijn:

-Is het nu anders dan vorige keer?
-Wat is er anders?
-Zijn er nieuwe geluiden?
- Hoe kunnen we die geluiden bewaren?
- Hoe kunnen we volgende keer aan de andere kinderen vertellen wat voor geluiden we hadden?

De groepjes waren:
Groep 1: Brim, Sven, Beaudine, Sil en Evi
Groep 2: Noa, Lina, Lisa, Dion, Yindee en Damian
Groep 3: Ryan, Sem, Demi, Melandie, Bjorn en Luna
Groep 4: Dave, Liv, Loïs, Jalila, Anna, Sharzad en Valentijn

Observatie

De tekeningen zijn opvallend: iedereen heeft zichzelf op het Ratteneiland getekend. Ook zijn er muzieknoten, andere kinderen, ratten, water, rietpluimen en nog veel meer elementen te herkennen.

In het speellokaal luistert ieder groepje naar twee soorten geluiden: natuurgeluiden die we hadden opgenomen en geluiden die we vorige week zelf hadden nagedaan in het speellokaal.
Vooral bij de laatste geluiden wordt er heel veel herkend! De kinderen hebben zich de geluiden eigen gemaakt.

Als we naar buiten gaan valt op dat in alle groepjes de focus veel meer op luisteren en geluiden ligt dan vorige week.

Veel kinderen komen op het idee om de materialen die ze vinden (takken, riet, stro) mee naar school te nemen om de geluiden te bewaren. Dat is een goed idee!

Er wordt heel wat gezongen, waarbij kinderen zichzelf ritmisch begeleiden op takken. Er ligt een boomstam die als trommel gebruikt wordt

Sven: Hier klinkt het als een donkere trommel, en aan die kant klinkt het heel licht!

Sem heeft een rat zien wegzwemmen. Maar hij heeft ook de golven gehoord. Splesj splesj doen de golven tegen de kant.

Luna is met haar tak druk in de weer om allerlei geluiden te ontdekken. Ze bedenkt eindeloos veel variaties: tikken, slaan, slepen, schrapen... en dan gaat ze op de terugweg ook op andere dingen tikken met haar tak: kliko's, een aanhangwagen....

Yindee: ik heb de wolken gehoord!

Er worden aan alle kanten geluiden ontdekt. Noa is heel strikt in de muziekstukken die ze maken in haar groepje: ze zegt een aantal keer 'afgelopen' als het stuk voorbij is. Vaak beginnen ze wel meteen meteen nieuw stuk!

Reflectie

Doordat we in kleine groepjes gingen was de focus van de kinderen sneller op de geluiden.

Sommige groepjes waren echt bezig met muziek maken met de materialen die ze vonden, andere groepjes waren juist met geluiden bezig.

Het feit dat ze dingen mee terug naar school mochten nemen zorgde voor grote betrokkenheid. Dave bijvoorbeeld was zeer vastberaden zijn superzware tak mee naar school te dragen. Wat een toewijding!

We zouden bij een vervolgstap graag nog een keer terug gaan met de kinderen, maar dan nog wat meer tijd nemen. Het onderzoek duurde per groepje nu een minuut of 20, en we denken dat als je nog iets langer de tijd neemt er meer rust in het onderzoek komt en er nog meer naar boven zal komen.

13

Terug naar het Ratteneiland

dag 09
22 maart 2012
Op zoek naar de geheimen
Muziek maken op de aanhangwagen
Luna en haar tak
Snel het ratteneiland op!
Goed kijken en luisteren
Bij de boomstam zijn veel geluiden
Muziek maken op de boomstam
Op de berg stro kun je springen dat klinkt mooi!
Tekening van Ryan
Tekening van Luna
Tekening van Lina
Tekening van Bjorn
Video van Groep 1
Video van groep 2
Video van groep 3
Video van groep 4
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.