Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige les was erg onrustig. De klas had moeite om geconcentreerd te blijven. De groep is erg groot. Daarom werken we deze week in twee halve groepen.

Verder is het leuk om iets actiefs, beweeglijks te doen.

Debby, de muziekdocent van De Stap, is aanwezig. Zij heeft haar spannende instrument meegenomen!

Observatie

De kinderen proberen te raden wat voor instrument Debby bij zich heeft. Een trommel misschien?

Als ze gaat spelen gaat Sil stiekem kijken. Hij vertelt Sven: 'er zitten allemaal sprietjes in!'.

De kinderen vinden, na het concert van Debby, dat de klank lijkt op onze eigen instrumenten, 'die houten met die staafjes' ofwel de duimpiano's. Macy speelt samen met Debby, zij op de kleine duimpiano en Debby op haar eigen.

Als Debby haar duimpiano uit de bol haalt, klinkt hij veel zachter. Sven: 'Omdat er een echo klinkt in de bol is het veel harder'.

Debby heeft zich voorgesteld met haar concert. Kunnen wij ook een lied maken over onszelf? Zingen hoe je naam is, en later misschien nog iets toevoegen?
Sommige kinderen zijn verlegen. Andere zingen heel makkelijk zomaar iets!

Ryan: Ik heet Ryan en ik hou van basketballen!

Reflectie

Het was een heel mooi en spannend concert van Debby, en er was een hele mooie concentratie.

Macy vond het leuk om mee te spelen op de duimpiano. Yindee zat héél oplettend te luisteren.

Bij het zingen waren er een paar kinderen verlegen. Misschien kunnen we de volgende keer afspreken dat je iets zingt over je buurman, dan is het niet zo spannend!

10

Groep 1: concert en lied

dag 07
23 februari 2012
Wat zou erin zitten?
Macy en Debby spelen samen
Luisteren naar Debby
Zing je eigen lied
Film over deze les!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.