Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben we in kleine groepjes gewerkt. Alle groepjes hebben verschillende dingen gedaan, dus we moeten eerst even bijpraten.
We kijken ook video's terug van de vorige keer.

Observatie

Het groepje van Brim maakte een liedje. Dat gaan we met de hele klas zingen.
Een paar kinderen beginnen spontaan mee te klappen. Iedereen doet mee.

Lisa vertelt over haar groepje: ze ging dirigeren en de andere kinderen gingen op een instrument spelen. Het ging heel goed, zegt ze.

Het groepje van Sem had een stuk gemaakt waarbij ze af hadden gesproken wat er om de beurt gebeurde: muzikale signalen waren de cue om verder te gaan. Hij had het stopsignaal: als hij op de triangel heel snel 'tingelingelinge' speelde, stopte iedereen. Hij liet het aan de klas zien.

We hebben het over zelf liedjes maken en proberen het met onze eigen naam. Het gaat helemaal door elkaar!

Dan gaan we, op Lisa's initiatief, splitsen in een zanggroepje en een instrumentengroep. Kijken of we samen nog een keer "Exselaja" kunnen zingen en spelen.

Reflectie

Het was een onrustige les!
De kinderen vonden het moeilijk om naar elkaar te luisteren, het was een heel groot contrast met vorige week.
Toen was er in de groepjes volop aandacht voor ieder kind en was het makkelijker om te concentreren op de muziek.

Tijdens het video-kijken was het al duidelijk dat dat heel moeilijk was! Maar de kinderen vinden het wel heel leuk om dingen terug te zien. De volgende keer gaan we het in een ander lokaal op het grote digi-bord bekijken.

En volgende week gaan we twee keer een halve les met de helft van de klas doen!

09

Liedjes maken en begeleiden

dag 06
16 februari 2012
Video kijken
Video kijken 2
Ik zie mezelf!
Laten zien hoe het ging
Mooi instrument
Samen luisteren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.