Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Ryan (5,5 jaar), Sem (6 jaar), Demi (4,5 jaar), Melanie (6 jaar) en Bjorn (4,5 jaar) samen.

Vorige week hebben we een tekening gespeeld, en een aantal kinderen gingen een lied zingen en daarbij spelen.
Deze week werken we in groepjes: zou het lukken om helemaal nieuwe muziek te maken?

Observatie

Wat hadden we vorige week gedaan?
Sem: "In groepjes hele mooie muziek."
Iris: met een blaadje papier?
Melanie: "Ja, hoog en laag." Ze maken allemaal geluiden met hun stem, hoog en laag.
We gaan een nieuw stuk muziek maken, hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig? Kinderen: Zingen en muziekinstrumenten.
Ze pakken een instrument. Bjorn kan niet kiezen: hij blijft bij de instrumentjes staan. Wil hij misschien Melanie helpen achter de xylofoon? Dan hoeft hij alleen maar stokjes te pakken. Dat doet hij.
Iedereen gaat spelen (vrij).
Hoe klonk de muziek?
Sem: "Het was heel mooi, iedereen speelde mooi".
We waren niet allemaal tegelijk klaar met de muziek. Hoe kunnen we dat afspreken?
Sem: "Als ik zo doe, dan stoppen we. " (speelt heel snel op de triangel: tingelingelinge!) We gaan het proberen. Dat ging goed!
En wat kunnen we verzinnen om te beginnen? Melanie: "als ik zo doe (tikt op xylofoon, 3x op
dezelfde toon) dan beginnen we."
Wat kunnen we nog meer verzinnen?
Sem: ZIngen. Tingelingelinge. Dat doen we. Dan geeft Sem het stopteken en iedereen stopt.
Wat kunnen we nog meer verzinnen?
Melanie: Wij (Bjorn en zij) spelen alleen, dan tik ik 3x en dan mag de rest meespelen.
Bjorn hangt zijn stokje aan zijn bril. We spelen het stuk nog een keer helemaal.
Dan gaan we nog iets anders doen: heel zacht spelen, voor de muisjes.
Bjorn tikt met zijn voet mee. Heel geconcentreerd!!
Dan een ander dierenlied. De krokodil!! Iedereen klapt in zijn handen en de schudkokers klinken spannend.

Reflectie

In deze sessie hadden de kinderen echt zin om lekker te spelen: ze kwamen met goede ideeen om de muziek te structureren. Beginnen, stoppen en in het midden de anderen erbij werd door middel van muzikale motieven afgesproken. Geen dirigent in dit groepje!
Ze vonden het heel leuk om het te oefenen en het was een heel mooi stuk geworden.

08

Groep 4

dag 05
9 februari 2012
Ryan en de regenmaker
Sem en de triangel
Demi en haar shaker-egg
Bjorn wil alles tegelijk spelen
Zorgvuldig noten spelen
In het groepje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.