Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep zitten Dave (5,5 jaar), Liv (4 jaar), Loïs (5 jaar), Jalila (bijna 5) Anna en Sharzad (5,5 jaar).

Vorige week hebben we van een tekening gespeeld. Dat was heel anders dan de tekening zingen!

Sommige groepjes hadden dan ook bedacht dat ze beter een liedje konden zingen en daar met de instrumenten iets bij konden spelen.

Dave had de xylofoon weer in elkaar gezet toen alle toetsen eruit waren gevallen. Dat deed hij heel zorgvuldig.

Zouden we deze week helemaal nieuwe muziek kunnen maken? We werken in kleine groepjes, allemaal een half uur.

Observatie

Zullen we vandaag nieuwe muziek gaan maken, die we nog moeten bedenken?

Dave: "in je hoofd iets verzinnen en dan afspreken hoe het gaat".
Wat heb je daarvoor nodig?
Dave: "weet ik niet".

Hoe bedenk je zelf een liedje?
Sharzad zingt: "water, water, water blauw, wat is er er zo mooi aan jou? je stroom"

Liv: Zie ginds komt de stoomboot
Jalila: Vader Jacob

Vorige week had Sharzad ook Vader Jacob gespeeld met de belletjes. Laten we dat allemaal proberen met de instrumentjes.

Iedereen doet mee. Jalila speelt precies op de maat. Ze zingen erbij.
Daarna doen we het nog eens, zonder zingen. Iedereen is heel geconcentreerd.

Waren we tegelijk klaar? "Nee".
Hoe komt dat? Sharzad:"ik ben heel snel met praten.
Ze weet een nieuw liedje: Klink Klokje Klingelingeling. Ze zingt en speelt met de triangel erbij. Iedereen doet mee.

Iris: zullen we een nieuw liedje maken, zonder zingen? Iedereen: "Jaaaaa"

Liv houdt de duimpiano bij haar oor. Ze zegt: "ik hoor het niet!"
Iris: zal ik je een truc laten zien? Zet de duimpiano op de xylofoon waardoor hij veel harder klinkt. Mooi!

Loïs speelt op de xylofoon, terwijl Jalila vertelt hoe ze het wil. Jalila wijst Loïs aan en daarna Anna. Ze spelen op de xylofoon.

Dan komt Dave: die speelt op de rasp: heel vlug. Tikken en raspen.

Sharzad beweegt een buisje met balletjes heen en weer.

Dan gaat Sharzad de mensen aanwijzen om te spelen. Lois speelt geconcentreerd en de anderen ook. Anna steekt de stokjes in de gaten van de xylofoon.

Iris: wat is hier moeilijk aan, Lois? Lois: "ik kan niet stoppen met spelen". Hoe kun je dat doen, dat iedereen stopt met spelen?

Dave gaat het proberen. Hij wijst iedereen aan en zegt een naam. Anna doet Dave na. Als Dave zelf speelt, tikt hij heel snel.

Nu gaat Loïs. Ze wijst naar Sharzad. Dan Jalila en Dave (die tikt weer heel snel). Liv schudt hard aan het bellenkoord. Lois: "nu iedereen tegelijk! "
Dat doen ze. Dan roept ze: "Stop!"

Reflectie

Deze sessie ging heel erg om de klanken in het begin, daarna over het spelen van een lied op instrumenten.
Toen we zelf nieuwe muziek gingen maken besloten de kinderen dat je dat moet structureren.
Ze gingen aanwijzen wie er moest spelen. Zo gaven ze zelf de muziek vorm. De concentratie was heel goed, en er was ook veel plezier!

07

Groep 3

dag 05
9 februari 2012
Dicht bij elkaar
Kijken en luisteren
Dave en de rasp
Sharzad onderzoekt de regenmaker
Dave en het triangelsignaal
Samen spelen
Video
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.