Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Noa (bijna 6), Lina (5 jaar), Esmée, Lisa (6 jaar) en Dion (5,5 jaar) samen.

De vorige keer hebben we een tekening gespeeld.
Sommige kinderen gingen een lied zingen en daarbij spelen.
Lisa had haar groepje aangestuurd, ze wist precies hoe de tekening moest klinken. Ze hadden zelfs twee tekeningen bij elkaar gezocht en die achter elkaar gespeeld.

Kunnen we vandaag weer samenspelen, maar nu de muziek niet van een tekening spelen, maar helemaal zelf bedenken?

Observatie

Lisa: "Vorige week hebben we met groepjes muziek gemaakt. Met de tekening. Lijnen omhoog en omlaag."

Iris: Kunnen we vandaag de muziek helemaal zelf bedenken?

Lisa: zelf een liedje bedenken, en dan een dirigent en dan gaat iedereen het zingen. De dirigent geeft aan met een stokje en dan komt de muziek, muziekinstrumenten.
Ze deelt de instrumenten uit. Ze houdt telkens een instrument omhoog en vraag: wie wil deze? De andere kinderen roepen 'ik' als ze het instrument willen hebben.

Daarna legt Lisa het dirigeren uit. Ze spreekt haar manieren af. Ze doet dit zacht en vriendelijk. De rest van de kinderen is geconcentreerd. Nadat ze gedirigeerd heeft zegt Lisa: " Het klonk héél mooi. Jullie hebben het goed gedaan".

Later gaan Lina en Esmée een liedje bedeken, ze weten het niet.
Esmée wil dirigeren, samen met Lina. Ze wijzen en Dion speelt op de xylofoon.
Lisa helpt ze: ze vertelt hoe ze het moeten doen.

Esmée wijst: eerst spelen met zijn tweeën dan met groepjes. Lina wijst nu ook.

Hoe weet je nu wie erg gaat beginnen?
Esmée: van papa en mama.

Reflectie

Het samenspelen ging heel geconcentreerd. Het groepje was lekker muziek aan het maken.

Dion is met de andere jongens vaak druk en voert het hoogste woord, maar hij was in dit 'meidengroepje' heel rustig mee aan het doen. Hoewel hij niet wilde dirigeren en dus weinig initiatief toonde.

Misschien had Lisa van de kinderen uit de andere klas gehoord van de dirigent, want in deze klas was dat nog helemaal niet ter sprake geweest en ze droeg het aan als iets wat ze heel graag wilde proberen.

06

Groep 2

dag 05
9 februari 2012
Hoe ging het vorige week?
Ik denk dat we een dirigent nodig hebben
Instrumenten uitdelen
Lisa dirigeert...
.. En weet precies hoe dat moet
Lina en Esmée willen het ook proberen...
..Maar wel samen!
Samen dirigeren
Video
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.