Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze groep werken Brim (5,5 jaar) Macy (4,5 jaar), Sven (bijna 5), Beaudine (5,5 jaar), Yindee (4,5 jaar) en Sil (5 jaar) samen

Vorige week hebben we van alles gedaan. Maar vooral: liedjes gezongen en daarbij met instrumenten gespeeld.
Vandaag is de vraag: hoe gaat het als je zelf een helemaal nieuw lied of muziekstuk wilt maken?

Observatie

Wat deden we vorige week?
Brim: "Met groepjes muziek maken, en dat deden we heel goed."
Sil: "Stokjes met de piano."

Sven en Sil willen een liedje zingen.
Sil zingt een liedje van de radio.
Brim zingt: spring maar achterop mijn fiets.

Wie kan er zelf een liedje bedenken?
Brim: Exselaja, exselaja...... zingt.
Iedereen doet mee, behalve Beaudine.

Iris: zullen we op de muziek bewegen? Terwijl we zingen?

Ze gaan op de cirkel lopen, steeds wilder, en vergeten helemaal te zingen!
Dan om de beurt: de rest blijft zingen.
Sil en sven rennen rond.
Macy rent rond en beweegt haar handen wapperend.

Iris en Macy spelen samen op de duimpiano's. Dat klinkt mooi!

Nu gaan we met de instrumenten spelen bij het lied. Brim maakt op de rasp precies het ritme na van Exselaja.
Sven speelt op de xylofoon en gaat er helemaal in uit.

Iedereen maakt muziek. Ze zijn heel geconcentreerd.

Sil geeft aan wanneer ze moeten beginnen. 1,2,3,4. Daarna zingen, en dan spelen op de instrumenten.
Sil speelt met een noot op de "EX" van Exsalaja. Macy is heel geconcentreerd sil geeft aan: zacht meezingen, iedereen doet het... dan zegt hij: harder. En iedereen speelt harder.

Reflectie

Brim had heel snel een eigen lied verzonnen en de rest vond het heel leuk om mee te zingen en te spelen.

De kinderen gingen hun eigen begeleidingen bij het lied verzinnen: eerst in het ritme van de tekst, en daarna met accenten.

05

Groep 1

dag 05
9 februari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.