Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige les is er enthousiast gezongen van tekeningen die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Daarmee was het raadsel van hoog en laag opgelost. Iedereen was het erover eens hoe het nou zat.
Ook hebben we de tekeningen op de xylofoon gespeeld.
Zouden we deze week ook met andere instrumenten de tekeningen kunnen spelen?

Observatie

Lisa en Evi hebben twee tekeningen. De meisjes spelen op de xylofoon. Lisa probeert aanwijzingen te geven met haar handen aan de anderen in haar groepje. Dan ook:'Nu zachter'. Sst. De meiden gaan door. Lisa geeft met hand stopteken. Het duurt even voor iedereen stopt.
Iris: Wat hebben jullie gespeeld?
Lisa: We hebben twee tekeningen aan elkaar gedaan. En dat hebben we gedaan.
Andere muzikante: muzieknootjes.
Lisa: Eigenlijk heb ik het gedaan, want dan deed ik zo (gebaart) en ssst. En het moest soms zacht.
Iris: zag je dat op de tekening of heb je dat zelf bedacht?
Lisa: Ja kijk maar. Lisa wijst op de golvende lijn op de tekening.

Terwijl de andere groepjes hun muziek laten horen, zet Dave de xylofoon in elkaar waar iemand over was gestruikeld. Onverstoorbaar past hij de staafjes op het instrument. Een beetje duwen. Als dat niet helpt, gaat het staafje er weer af en wordt een andere geprobeerd. Halverwegen blijkt het toch niet helemaal te kloppen. Dave haalt de meeste staafjes er weer af. Hij legt de staafjes op de grond en meet de lengte. Hij vervangt het een en ander en meet opnieuw. Twaalf volle minuten past en meet hij, totdat alle staafjes op volgorde op het instrument liggen. 'Klaar! Waar is nu mìjn instrument?'

Reflectie

In groep 1/2 B is het vaak wat onrustig als er geluisterd wordt naar één groepje. Sommige kinderen voelen zich dan niet betrokken.
Er ontstaan wel hele interessante thema's. Zoals het samen zingen en dan met je instrument de zang begeleiden.
Volgende week komt het muziekteam twee keer zo lang en gaan we in kleine groepjes werken!

04

Samen muziek maken

dag 04
2 februari 2012
Het groepje van Lisa speelt 2 tekeningen achter elkaar
Dave zet de xylofoon weer in elkaar
Dave en de xylofoon puzzel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.