Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige les was er in groep 1-2 B een discussie over wat nou hoge en lage klanken zijn.
We kwamen er niet helemaal uit. Zouden we dat vandaag kunnen onderzoeken?

Observatie

Eerst mogen de drie kinderen die de vorige keer nog niet aan de beurt waren geweest om hun bijzonder klank te laten horen dat nu nog gaan doen.
Twee ervan hebben de belletjes en laten die horen.
Sven: 'het klinkt als de belletjes van de kerstman'
De klankstaven worden ook getoond.
Dion: Ze klinken steeds hoger.
Dave: niet hard niet zacht, middelhard.

Iris: we gaan onderzoeken hoe het nou zit met hoge klanken en lage klanken. Noa stond op het punt om naar de wc te gaan maar bleef bij het woord 'onderzoeken' nieuwsgierig staan luisteren naar de uitleg.
De klankstaven werden door elkaar op de grond gelegd. Kunnen jullie ze op een rij leggen? In de goede volgorde?
Wat de goede volgorde was, werd niet verteld.
Sommige kinderen gingen actief aan de slag, anderen hielden zich erbuiten. Sommige dachten dat als ze zelf geen klankstaaf hadden, ze niet mee konden doen. Uiteindelijk lag er een hele rij.

Brim: Die tip was van mij. (zo had hij de klankstaven neergelegd). Lisa zingt: 'Laag hoger hoger'
Lisa speelt op de staven, maakt een melodie en noemt de letters op die op de staafjes staan.
Bjorn en Ryan discussieren over wie het vorige week goed had.

Lisa laat horen hoe zij denkt dat het zit: Als je het klankstaafje optilt en speelt is het hoog, en als je het dichtbij de grond houdt en speelt is het laag. Ze legt de staafjes op een rijtje van hoog naar laag. Ze zegt: 'ze liggen dan van groot naar klein. '

Nog steeds is het raadsel niet opgelost. Iris: Komen jullie eens voor je stoel staan?
Ik weet iets. Ik ga zingen met mijn stem, en als ik hoger ga zingen mogen jullie dat laten zien met je lichaam: omhoog! en als ik lager ga zingen mag je naar beneden. Begint te zingen (doet zelf niets met haar lichaam of mimiek).
Unaniem gaan alle kinderen mee omlaag en omhoog met de klank. Iedereen is het erover eens dat een hoge stemklank hoog is en een lage laag. Wat goed dat we het allemaal met elkaar eens zijn! Maar hoe kun je dit nou op de klankstaven of de xylofoon horen en zien?
Liv vind het moeilijk te horen op de xylofoon.
Uiteindelijk zegt Lisa: de grote staven zijn laag en de kleine zijn hoog.
Iedereen vindt dat nu ook.
Kunnen we ook een lijn zingen die op het bord getekend is? Iris maakt een lijn die hoger en lager en weer omhoog gaat.
Een aantal kinderen doen dat heel erg goed!
Dave kon zingen en heel goed tegelijk aanwijzen waar hij was in de lijn.
Dat was leuk! Nu gaan we allemaal een lijn tekenen op een papier. Dat is zo gebeurd en Iris krijgt een stapel tekeningen. We gaan er een aantal zingen (een paar kinderen hun eigen tekening) en ook spelen op de xylofoon.

Macy zong haar tekening van rechts naar links, maar dat was ook goed.
Dave speelde zijn tekening heel precies op de xylofoon!

Reflectie

De kinderen vonden het leuk om op onderzoek uit te gaan.

Het maken van een tekening en laten horen hoe hij klinkt was iets wat ze allemaal leuk vonden en ook heel goed deden.

Een aantal kinderen hebben ook voor de klas op het bord de lijn gezongen. De volgende keer willen ze heel graag weer met instrumenten iets doen!

03

Speurtocht naar hoog en laag

dag 03
26 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.