Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is er een speciale muziekles waaraan de ouders deel mogen nemen! Op deze manier krijgen zij een idee van wat we met de kinderen doen. Tegelijkertijd is de ouderles een voorbereiding voor het optreden op 5 juli, waar de ouders ook bij zijn en mee mogen doen.

Leonard van Goudoever, die de muzikale leiding heeft over de avond op 5 juli, is ook aanwezig. De ouderles vindt plaats in het gymlokaal.

Observatie

Er zijn een aantal ouders op de les afgekomen, waar we blij mee zijn. Nadat het TOEVAL GEZOCHT team zich heeft voorgesteld zingen de kinderen het liedje “shiri yakanaka” voor de ouders. Daarna leren de ouders “donghi mombe mbudzi” zingen: dit liedje gaan alle kleuters namelijk in het dorpshuis zingen, en wij rekenen op muzikale ondersteuning van de ouders.
Het zingen gaat heel goed. Eerst oefenen we de twee partijtjes: 'donghi mombe mbudzi' en 'hiya handee'. Dan maken we twee groepen en zingen het door elkaar. Leonard staat op en dan gaan we ineens wisselen.

Daarna doen we een ritme spelletje dat we vaak in de les doen: elk kind mag een ritme voorklappen dat iedereen tegelijk nadoet. Het is erg leuk, want de kinderen bedenken hele ingewikkelde ritmes. Dan doen we een spelletje met de xylofoon: bij hoge noten moet je staan, bij lage noten zitten.
Tot slot gaan we met de ouders stopdansen.

Wij hebben erg genoten van deze les!

30

Ouderles!

dag 20
20 juni 2012
Gezellig met de ouders erbij
We leren het mbira liedje
Leonard legt uit wat er op 5 juli gaat gebeuren
De kinderen liggen languit
Prothoma doet het ritme spelletje
Hoog en laag
Stopdansen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.