Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag krijgen de kinderen bezoek van een trio van Amsterdam Sinfonietta:
Inki Varga, Els Goossens, en Michiel Weidner op viool, altviool en cello.

S' ochtends verrasten de muzikanten al de hele school door een concertje in de hal te verzorgen. Dit heeft ook op de oudere kinderen grote indruk gemaakt. De klas krijgt daarom bezoek van een aantal kinderen van de bovenbouw die deze speciale les niet willen missen!

Observatie

De kinderen zitten gefascineerd en heel geconcentreerd te luisteren naar de mooie muziek. Ze herinneren zich nog heel goed aan Michiel, want die was een maandje geleden ook al met zijn cello in de klas geweest.
De muzikanten leggen uit wat het verschil is tussen de 3 instrumenten, en ook dat elk instrument een andere rol heeft in de muziek. Dat mogen wij met z'n allen ook eens ervaren: de klas wordt in 3 groepjes onderverdeeld, en elk groepje doet met een muzikant mee. Michiel speelt een basbegeleiding op zijn cello. Zijn groepje stampt mee. Het groepje van Els mag “oempa oempa oepma” meedoen, passend bij het altvioolpartijtje. Inki speelt de melodie op viool. Het groepje dat met haar meedoet speelt “luchtviool”.

Dan mogen een paar kinderen dirigeren, wat erg leuk is. De muzikanten reageren op het tempo dat de kinderen aangeven.

Het is een hele leuke en spannende les!

Reflectie

Het is heel leuk om te zien wat de herhalende bezoeken van Sinfonietta teweeg brengen bij de kinderen. Ze weten van alles en lijken steeds meer geboeid door de muziek, naar mate ze de instrumenten beter kennen.
Het meedoen in 3 groepjes vinden ze echt geweldig, en het lukt ook heel goed, omdat ze allemaal op het puntje van hun stoel zitten en goed opletten. Het dirigeren vinden ze ook geweldig!

29

Een strijkerstrio

dag 19
19 juni 2012
Het trio van Amsterdam SInfonietta speelt in de hal van school.
En dan speciaal voor de kinderen van juf Sandra in de klas.
Iedereen zit geboeid te luisteren
Een aantal kinderen van de bovenbouw nemen deel aan de les.
Lizanna dirigeert
Dan is Rambod aan de beurt
Lars als dirigent
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.