Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben de kleuterklassen de hele ochtend cito toetsen. Daarom gaan we in de middag even heerlijk in de gymzaal muziek maken: lekker op instrumenten spelen en even de creatieve geest z'n vrije loop laten.

Observatie

Na een hele reeks muzieklessen in het klaslokaal en een lastige ochtend voor de kinderen i.v.m. de CITO toetsen (het regende ook nog eens pijpenstelen!) is het voor de kinderen heel fijn om zich in het gymlokaal even lekker op de instrumenten te kunnen uitleven.

We beginnen in de kring. Dan mogen de kinderen in groepjes vrij muziek maken.
Aan het eind laten alle groepjes aan de anderen horen wat ze gemaakt hebben.

Reflectie

Er wordt hele mooie muziek gemaakt en de kinderen lijken blij met deze afwisseling.

28

Lekker musiceren

dag 18
4 juni 2012
trommelen
Dani gaat meteen achter zijn lievelingsinstrument: de xylofoon
Thijs speelt ook op de xylofoon
Met Sam en Maaidah vormen ze een groepje.
Prothoma, Finn en Kamil
Even overleggen...
Ze laten graag hun muziekstuk horen.
Nikki en Lars trommelen samen.
Jesse en de sambaballen
Lizanna, Fransje, Bieke en Chakir
De andere kinderen zitten te luisteren terwijl het groepje van Chakir voorspeelt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.