Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na twee weken achter elkaar bezoek van Sinfonietta muzikanten te hebben gehad, volgt vandaag weer eens een “gewone” muziekles.

We gaan het tweede deel van het Zimbabwaanse liedje over het mooie vogeltje, Shiri Yakanaka, leren.

Observatie

We beginnen de les met een namen liedje. Debby begroet de kinderen door hun naam te zingen: “goedemorgen Dani!”. Iedereen doet het na. Daarna doen we een ritme spelletje. Eerst klapt Debby een ritme en de klas doet het na. Dan mogen de kinderen een voor een zelf een ritme klappen. De anderen doen het na.

We zingen het liedje “shiri yakanaka” dat we een aantal weken geleden gezongen hebben.
Maar er is nog een tweede deel! Dit is het hele liedje:

Shiri yakanaka, unoendepi?
Uya, uya, uya kuneni!
Ndiri kukwira kumakore
kuti ndifanane nemakore

Mooi vogeltje, waar ga je heen?
Kom, kom, kom met me mee!
'Ik vlieg naar de wolken,
omdat ik zo gelukkig ben tussen de wolken!'

We luisteren ook naar “Il Gardellino” (de goudvink) van Antonio Vivaldi. De kinderen zitten met gesloten ogen heel stilletjes naar de muziek te luisteren.

Reflectie

Het ritme spelletje in het begin was erg leuk: sommige kinderen maakten best wel ingewikkelde ritmes, maar de klas in zijn geheel was heel geconcentreerd bezig en gaandeweg ging het steeds beter om het ritme samen na te klappen.

De kinderen vonden het erg leuk om 'Shiri yakanaka' weer te zingen. Zij waren het blijven zingen met juf Sandra, dus hadden het liedje behoorlijk verinnerlijkt en zongen uit volle borst mee.

27

Het verhaal van het vogeltje

dag 17
31 mei 2012
Shiri Yakanaka zingen
Iedereen let goed op
Luisteren met gesloten ogen
Bieke
en Felix
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.